fbpx
Ga naar content

Wat is het fasensysteem en hoe werkt het?

Het fasensysteem is een systeem waarbij u als uitzendkracht meer rechten en betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate u langer als uitzendkracht werkt. Dit systeem is onderverdeeld in drie fasen: A, B en C. Het fasensysteem wordt beschreven in de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), een van de twee grote CAO’s in de uitzendbranche.

Fase A

U bent als uitzendkracht werkzaam in fase A zolang u nog geen 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt heeft. Elke week waarin u gewerkt heeft (het aantal gewerkte uren maakt niets uit) telt mee. Als u 26 weken of langer niet voor dit uitzendbureau gewerkt heeft, dan begint de telling van de 78 weken opnieuw.

In fase A:

 • Mag u een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen.
 • Eindigt de uitzendovereenkomst automatisch als de opdrachtgever de inlening beëindigd.
 • Heeft u alleen recht op loon over de gewerkte uren.
 • Uw loon wordt wel doorbetaald op officiële feestdagen als deze feestdag valt op een dag dat u normaal gesproken zou werken.
 • U bouwt vakantiedagen (24 bij een fulltime dienstverband) en vakantietoeslag op.
 • Als u ziek wordt, eindigt de uitzendovereenkomst automatisch.
 • De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. U ontvangt dan geen uitkering. Vanaf dag drie heeft u recht op een uitkering gedurende maximaal twee jaar van de Ziektewet (ZW). Deze uitkering wordt door het uitzendbureau het eerste jaar aangevuld tot 91% van uw uitkeringsdagloon. In jaar twee bedraagt het aanvullingspercentage 80%.
 • Als u tenminste 21 jaar bent en minimaal 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau hebt gewerkt, heeft u in principe recht op pensioenopbouw.

Als de opdracht door de opdrachtgever beëindigd wordt en uw uitzendovereenkomst dus eindigt, moet het uitzendbureau u dit wel tijdig melden. Dit wordt ook wel de aanzegtermijn genoemd. De duur van de aanzegtermijn is afhankelijk van de duur van uw opdracht:

 

duur van uw opdracht in weken aanzegtermijn in dagen
 0 tot 12  0
 12 tot 26  5
 26 tot 52  10
 52 tot en met 78  14

 

Let op: als het uitzendbureau geen aanzegtermijn in acht neemt, dan eindigt uw uitzendovereenkomst toch. U heeft dan recht op loon over de dagen dat de aanzegtermijn niet in acht genomen is. Als u overigens ziek of arbeidsongeschikt wordt, geldt geen aanzegtermijn. 

Fase B

Na verloop van fase A, komt u in fase B. Als u binnen 26 weken na afloop van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming, komt u ook in fase B. Deze fase duurt vier jaar of zes contracten. Bij het zevende contract of na vier jaar komt u in fase C.

Gedurende fase B bent u werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Soms wordt ook afgesproken dat u direct voor onbepaalde tijd in dienst van het uitzendbureau komt. Als er in deze fase een onderbreking van uw werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan valt u weer terug naar fase A. Als er sprake is van een onderbreking van minder dan 13 weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B.

In fase B heeft u in ten opzichte van fase A ook recht op:

 • Doorbetaling van (minimaal 90% van) uw loon als er geen werk is. Wel bent u verplicht eventueel door het uitzendbureau aangeboden passend vervangend uitzendwerk te verrichten.
 • Bij ziekte loopt de uitzendovereenkomst normaal door en is het uitzendbureau verplicht om voor de resterende duur van de uitzendovereenkomst 91% van uw uitkeringsdagloon door te betalen tijdens het eerste jaar van uw ziekte. In het tweede jaar zal het uitzendbureau, als uw uitzendovereenkomst nog steeds niet afgelopen is, 80% van uw uitkeringsdagloon moeten doorbetalen. De eerste dag van uw ziekte is een wachtdag en komt dus voor uw eigen rekening.
 • Uw uitzendovereenkomst eindigt in principe pas op de afgesproken einddatum van het betreffende contract. Tussentijds opzeggen kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn.

Als de inlener de opdracht beëindigd voordat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd afgelopen is, dan blijft uw arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau doorlopen en moet het uitzendbureau voor u op zoek naar ander passend werk. Passend werk is werk dat niet meer dan twee functiegroepen lager ligt. De arbeidsomvang van deze nieuwe opdracht (het aantal uren per week of maand) moet gelijk zijn aan het aantal uren dat in uw contract staat.

Fase C

Als uw uitzendovereenkomst na afloop van fase B wordt voortgezet, komt u in fase C en is er automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als er binnen 13 weken na afronding van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan, valt u direct in fase C.

Mocht uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigen, dan valt u bij een nieuwe uitzendovereenkomst terug naar het begin van fase B als de onderbreking korter dan 26 weken geduurd heeft. Is de onderbreking 26 weken of langer geweest, dan valt u terug naar fase A.

In fase C:

 • Kunt u de uitzendovereenkomst zelf opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 • Het uitzendbureau kan de uitzendovereenkomst alleen beëindigen door het inschakelen van UWV Werkbedrijf of de kantonrechter.

Als de inlener in deze fase de opdracht beëindigd, loopt uw overeenkomst met het uitzendbureau gewoon door. Net als bij fase B zal het uitzendbureau dan op zoek moeten naar ander passend werk (dat mag niet meer dan twee functiegroepen lager liggen).

Loon uitzendkracht bij geen werk

In fase B en C heeft u als uitzendkracht ook recht op loon als er geen opdracht is en het uitzendbureau nog geen ander passend werk voor u gevonden heeft. Dit noemt met ook wel het terugvalloon en is 90% van het loon dat u ontving tijdens uw laatste opdracht.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven