Ga naar content

Wat moet er in een freelance-overeenkomst staan?

In een freelance-overeenkomst komen alle afspraken te staan die van toepassing zijn op de samenwerking tussen u en de opdrachtgever. De overeenkomst is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen wettelijke of andere regels zijn die voorschrijven wat er wel of niet in een freelance-overeenkomst moet staan.

Standaard freelance-overeenkomst?

Houd er rekening mee dat veel (grotere) opdrachtgevers met een standaard freelance-overeenkomst werken en deze overeenkomst mogelijk ook in het voordeel van de opdrachtgever is opgesteld. Voordat u tot ondertekening van deze freelance-overeenkomst overgaat is het daarom verstandig om deze juridisch te laten controleren.

Hoe uitgebreid of beknopt de freelance-overeenkomst in uw geval moet zijn hangt af van het soort werkzaamheden dat u verricht en hoe gedetailleerd de afspraken tussen u en de opdrachtgever moeten worden vastgelegd. In de meeste freelance-overeenkomsten zal in elk geval staan:

  • Dat de samenwerking tussen u en uw opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst is, maar een overeenkomst van opdracht.
  • Welke werkzaamheden u gaat verrichten en voor hoe lang.
  • Hoe u voor uw werkzaamheden beloond wordt en wanneer betaling van uw facturen plaatsvindt.
  • Wanneer en op welke wijze de samenwerking (tussentijds) beĆ«indigd kan worden.
  • Wanneer en in welke mate u aansprakelijk bent als u bij uw werkzaamheden fouten maakt of schade veroorzaakt.
  • Hoe er gehandeld moet worden als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Dat u vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever geheim moet houden.
  • Dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afdragen van BTW en belastingen.

Download gratis freelance-overeenkomst

Een voorbeeld van een freelance-overeenkomst kunt u gratis downloaden via de sectie ‘downloads‘.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven