fbpx
Ga naar content

Wat staat er in een concurrentiebeding?

Elk concurrentiebeding is weer anders geformuleerd, al komen een aantal elementen in vrijwel elk concurrentiebeding terug. De belangrijkste onderdelen van een concurrentiebeding zijn:

  • Het verbod om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Meestal wordt dit element zeer uitvoerig geformuleerd. Dit leidt nogal eens tot moeilijk leesbare formuleringen. Een veel voorkomende formulering is bijvoorbeeld:

…is het de werknemer verboden om in enigerlei vorm een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan de onderneming van de werkgever te vestigen, te drijven of mede te drijven of te doen drijven, of voor of ten behoeve van een dergelijk onderneming, direct of indirect, werkzaam te zijn…

  • De tijdsduur van het concurrentiebeding. Meestal gaat het om een periode van een of twee jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding zonder enige tijdsbeperking is strikt genomen wel geldig, maar zal door een rechter naar alle waarschijnlijkheid qua tijdsduur beperkt worden.
  • Het gebied waarvoor het concurrentiebeding geldt. Ook dit is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een stad, een provincie of een straal van een aantal kilometers rondom de vestigingsplaats van de huidige werkgever. Soms geldt een concurrentiebeding zelfs wereldwijd.
  • Een boetebepaling. De meeste concurrentiebedingen kennen een boetebepaling op grond waarvan u een boete moet betalen voor elke keer dat u het concurrentiebeding overtreedt of voor elke dag dat u in overtreding bent. Dit boetebeding kan door een rechter overigens beperkt of ongedaan gemaakt worden.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven