Ga naar content

Welke opzegtermijnen gelden er bij een uitzendovereenkomst?

Als u zelf de uitzendovereenkomst wilt beëindigen, kunt u dit in fase A (meestal de eerste 78 weken van de uitzendovereenkomst) met onmiddellijke ingang doen. Wel hoort u dit het uitzendbureau minimaal een (1) werkdag van tevoren te melden zodat zij kunnen proberen om voor vervanging bij de inlener te zorgen.

Als het uitzendbureau in die fase de uitzendovereenkomst wil beëindigen, dan moet het uitzendbureau u dat enkele dagen van tevoren melden. Hoe lang van te voren hangt af van de periode waarover u al gewerkt heeft.

 aantal gewerkte weken  ontslagaanzegging in kalenderdagen
 0 tot 12  0
 12 tot 26  5
 26 tot 52  10
 52 tot en met 78  14

Let op: Als u in deze fase ziek wordt of als de inlener de uitzendopdracht beëindigt, dan geldt deze zogenaamde aanzegtermijn niet. Uw uitzendovereenkomst eindigt dan direct zonder vooraankondiging. Volgens de ABU-CAO is het uitzendbureau verplicht u een schadevergoeding te betalen gelijk aan het loon over de duur van de vooraankondiging als het uitzendbureau deze vooraankondiging niet in acht neemt.

Als u al langer als uitzendkracht werkt en u in fase B of zelfs fase C bent aanbeland, dan gelden er andere opzegregels.

Fase B: Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd

Gedurende fase B bent u werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Voor het uitzendbureau bedraagt de tussentijdse opzegtermijn een (1) maand. Let op: het uitzendbureau kan de uitzendovereenkomst pas opzeggen na toestemming van het UWV Werkbedrijf. Voor u als uitzendkracht geldt een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van het contract.

duur van de uitzendovereenkomst in maanden opzegtermijn voor uitzendkracht
 minder dan 3  7 kalenderdagen
 3 of meer maar minder dan 6  14 kalenderdagen
 langer dan 6 maanden  28 kalenderdagen


Fase C: Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd

Gedurende fase C bent u werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt in principe een opzegtermijn van een (1) maand, zowel voor het uitzendbureau als voor de uitzendkracht. In de uitzendovereenkomst kan een langere opzegtermijn worden opgenomen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven