Ga naar content

Welke VAR-verklaringen bestaan er?

Voor de meeste freelancers of ZZP-ers is de VAR-wuo (Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) verreweg de belangrijkste. Maar er zijn nog drie andere VAR-verklaringen.

VAR-wuo

De Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming geeft een opdrachtgever de zekerheid dat hij over uw beloning geen loonheffing hoeft in te houden. De Belastingdienst bevestigt door afgifte van deze verklaring dat zij uw inkomsten aanmerkt als winst uit onderneming. U wordt dus als zelfstandig ondernemer beschouwd.

Houd er wel rekening mee dat de zekerheid alleen geldt onder de voorwaarden dat:

  • De werkzaamheden die u verricht ook overeenkomen met de omschrijving van de werkzaamheden in de VAR.
  • U zich houdt aan de duur van de VAR.
  • De opdrachtgever uw identiteit heeft vastgesteld en een kopie van uw VAR en uw legitimatiebewijs in zijn administratie bewaart.

VAR-loon

Zoals de naam al doet vermoeden staat in deze VAR beschreven dat de Belastingdienst uw inkomen als loon beschouwt. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld constateert dat u bij ziekte en vakantie wordt doorbetaald, dan is de kans groot dat de Belastingdienst van oordeel is dat u in feite in dienst van de opdrachtgever werkt en de opdrachtgever dus loonheffingen over uw beloning moet inhouden.

Hoewel de VAR-loon nog geen definitief oordeel van de Belastingdienst is over de vraag of u wel of niet in dienst bent van de opdrachtgever, zal een opdrachtgever waarschijnlijk geen risico’s willen lopen en de Belastingdienst om een definitieve uitspraak vragen.

Als u wilt weten aan de hand van welke criteria de Belastingdienst en het UWV beoordelen of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking (lees: een arbeidsovereenkomst) kunt u hier de zogenaamde Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking op naslaan.

VAR-row

VAR-row staat voor Verklaring arbeidsrelatie resultaat uit overige werkzaamheden. Deze VAR biedt u en uw opdrachtgever geen zekerheid over de vraag of er mogelijk loonheffingen moeten worden ingehouden op uw beloning.

De Belastingdienst zal een VAR-row afgeven als zij tot de conclusie komt dat uw inkomsten niet vallen onder een van de overige drie VAR-verklaringen. De VAR-row is dus een soort restcategorie die in het midden laat of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

In deze situatie is het raadzaam dat de opdrachtgever de Belastingdienst om een definitieve uitspraak vraag voordat u met uw werkzaamheden begint. Als u werkzaam bent als artiest en u over een VAR-row beschikt, dan moet uw opdrachtgever in elk geval loonheffingen inhouden.

VAR-dga

Als u beschikt over deze VAR-verklaring wil dat zeggen dat de Belastingdienst uw inkomsten aanmerkt als werkzaamheden die voor rekening en risico van uw vennootschap (B.V.) komen. In dit geval heeft uw opdrachtgever, net als bij de VAR-wuo, zekerheid dat er op uw beloning geen loonheffingen hoeven worden ingehouden.

Houd er wel rekening mee dat deze VAR-dga geen oordeel geeft over de relatie tussen u als privé persoon en uw vennootschap.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven