Ga naar content

Ontslag: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Ontslagroutes vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever niet langer de keuze bij welke ontslaginstantie hij zijn ontslagzaak voorlegt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt namelijk dat de ontslagreden bepalend is voor de te kiezen ontslagroute.

Lees verder

Kan ik ook ontslag op staande voet nemen?

Als werknemer kunt u ook ontslag op staande voet nemen, ook al komt dit weinig voor. Als u ontslag op staande voet neemt, betekent dit dat u uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt...

Lees verder

Heb ik na ontslag op staande voet nog recht op een ontslagvergoeding?

Als u terecht op staande voet ontslagen bent natuurlijk niet. U verliest in dat geval niet alleen uw inkomen en uw recht op een WW-uitkering, maar u verspeelt ook uw recht op een ontslagvergoeding.

Lees verder

Wat kan ik doen als ik op staande voet ontslagen ben?

Als u het met het ontslag op staande voet niet eens bent, heeft u grofweg twee mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Het is verstandig om pas een keuze uit beide mogelijkheden te maken...

Lees verder

Wanneer kan ik op staande voet ontslagen worden?

U kunt alleen in een uitzonderlijke situatie op staande voet ontslagen worden. Bij een ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst onmiddellijk...

Lees verder

Kan ik tijdens en eventueel ook voorafgaand aan de proeftijd ontslag nemen?

Ontslag nemen tijdens de proeftijd kan in feite altijd. De proeftijd is juist bedoeld als een soort proefperiode voor beide partijen.

Lees verder

Kan ik tijdens de proeftijd altijd ontslagen worden?

Omdat de proeftijd bedoeld is om beide partijen de mogelijkheid te geven om elkaar gedurende een beperkte periode vrijblijvend uit te proberen, kunt u tijdens deze periode bijna altijd ontslagen worden.

Lees verder

Geschillen over ontslag met wederzijds goedvinden

Hoewel ontslag met wederzijds goedvinden er juist op gericht is om duidelijkheid te verschaffen aan beide partijen, kunnen er ook een aantal problemen ontstaan.

Lees verder

Wat is een pro forma ontslagprocedure en waar dient deze procedure voor?

De pro-forma ontslagprocedure is een korte, puur schriftelijke procedure waarbij de werkgever en de werknemer min of meer gezamenlijk aan de rechter vragen om de overeengekomen ontslagregeling te bevestigen.

Lees verder

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

Als u met uw werkgever besluit om het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden, dan is het verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven