Ga naar content

Wat kan ik doen als ik op staande voet ontslagen ben?

Als u het met het ontslag op staande voet niet eens bent, heeft u grofweg twee mogelijkheden om hier bezwaar tegen te maken. Het is verstandig om pas een keuze uit beide mogelijkheden te maken nadat u juridisch adviesheeft ingewonnen.

De twee mogelijkheden zijn de volgende:

  1. Een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet.
  2. Een beroep doen op de onregelmatigheid van het ontslag op staande voet.

In het algemeen wordt gekozen voor optie 1, een beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet. Dit houdt in dat u de werkgever schriftelijk meedeelt dat het ontslag op staande voet naar uw mening ongeldig is en om die reden vernietigt moet worden. U kunt deze vernietiging inroepen met een eenvoudig briefje.

Door het ontslag op staande voet te vernietigen stelt u zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst tussen u en de werkgever nog steeds bestaat en dat u recht heeft op doorbetaling van uw loon. Als de werkgever dan niet vrijwillig tot doorbetaling van uw loon overgaat, kunt u via een spoedprocedure de rechter vragen uw werkgever hiertoe te veroordelen.

Als de rechter u in het gelijk stelt en uw werkgever veroordeelt om uw loon door te betalen, is de kans groot dat de arbeidsverhouding tussen u en uw werkgever totaal verstoord geraakt is. In de praktijk zal een werkgever dan ook vaak proberen om alsnog een einde te maken aan het dienstverband, zelfs als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is. De kans is groot dat u in dat geval wel recht heeft op een behoorlijke ontslagvergoeding.

Bij optie 2 legt u zich in feite neer bij het ontslag, maar stelt u zich op het standpunt dat u recht heeft op een schadevergoeding. In dit geval heeft u dan natuurlijk geen recht meer op doorbetaling van uw loon. Als de werkgever niet vrijwillig bereid is om u een schadevergoeding te betalen, zult u hiervoor een gerechtelijke procedure moeten voeren.

Of u moet kiezen voor optie 1 of 2 hangt af van uw specifieke omstandigheden waaronder de lengte van uw dienstverband, uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de (on)mogelijkheid om de verhouding tussen u en uw werkgever te normaliseren. Om te bepalen op welke wijze u het beste bezwaar kunt maken tegen het verleende ontslag op staande voet, is het raadzaam om een arbeidsrechtdeskundige raad te plegen. Hij of zij kan u dan ook een inschatting geven van uw kansen en risico’s voor het geval het tot een gerechtelijke ontslagprocedure zou komen. 

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven