fbpx
Ga naar content

Geschillen over ontslag met wederzijds goedvinden

Hoewel ontslag met wederzijds goedvinden er juist op gericht is om duidelijkheid te verschaffen aan beide partijen, kunnen er ook een aantal problemen ontstaan. De meest voorkomende problemen rondom ontslag met wederzijds goedvinden zijn:

 • U bent van mening dat er geen overeenstemming bereikt is.
 • U wilt naderhand terugkomen op uw instemming.
 • U bent van mening dat uw werkgever zich niet aan de overeengekomen regeling houdt.

U bent van mening dat er geen overeenstemming bereikt is

Er kan een situatie ontstaan waarbij uw werkgever van mening is dat er overeenstemming bereikt is over de beëindiging van uw dienstverband, terwijl u zelf van mening bent dat dit niet het geval is. Een rechter zal gelukkig niet al te snel aannemen dat u het eens was met de beëindiging van uw dienstverband. De rechter zal pas tot de conclusie komen dat er sprake was van overeenstemming als:

 • U duidelijk en ondubbelzinnig verklaart heeft met uw ontslag in te stemmen. Dit wil zeggen dat er voor de werkgever geen twijfel mocht bestaan over uw instemming en dat uw verklaring niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Als u bijvoorbeeld na een ruzie met uw werkgever naar huis gaat, is dit onvoldoende aanleiding voor uw werkgever om aan te nemen dat u akkoord gaat met uw eigen ontslag.
 • Uw werkgever eventueel onderzocht heeft of u echt met het ontslag in kon stemmen. Met name als u ziek of overspannen was, mag uw werkgever er niet te snel op rekenen dat u echt de bedoeling had om met het ontslag in te stemmen.
 • Uw werkgever u ook correct geïnformeerd heeft. Als u bijvoorbeeld een risico zou lopen met betrekking tot een uitkering, dan mag u van uw werkgever verwachten dat hij u daarop wijst. Met name als u geen juridisch adviseur had, kunt u uw werkgever sneller op dit punt aanspreken.

Als u van mening bent dat er geen overeenstemming bereikt is over de beëindiging van uw dienstverband, is het belangrijk om uw werkgever dit zo snel mogelijk mee te delen, bij voorkeur schriftelijk. Geef in deze brief aan dat u zich beschikbaar houdt om uw werkzaamheden te hervatten en dat u aanspraak blijft maken op doorbetaling van uw loon.

U wilt naderhand terugkomen op uw instemming

Misschien bent u wel akkoord gegaan met een ontslagregeling, maar is dit gebeurd omdat u door de werkgever op het verkeerde been bent gezet over een uitkering of omdat u onder druk bent gezet. U heeft bijvoorbeeld nauwelijks tijd gehad om over het aanbod van de werkgever na te denken.

In deze uitzonderlijke omstandigheden kunt u naderhand proberen de overeenkomst te vernietigen. Of u hierbij een kans van slagen heeft zal afhangen van de ernst van de situatie en het moment waarop u kenbaar maakt terug te willen komen op de gemaakte afspraken. Hoe eerder u reageert, hoe groter uw kansen zijn. Laat uw werkgever dus zo snel mogelijk schriftelijk weten dat u het met de gang van zaken niet eens bent. Geef in de brief aan dat u de overeenkomst vernietigt en vermeld daarbij ook de reden van de vernietiging.

Uw werkgever houdt zich niet aan de overeengekomen regeling

Als uw werkgever de overeengekomen ontslagvergoeding niet of niet tijdig betaalt, of als uw werkgever niet wil meewerken aan een door u gewenste wijze van uitbetalen van de ontslagvergoeding, ontstaat er een probleem. Wat te doen?

In de eerste plaats is het verstandig om uw werkgever te sommeren om alsnog binnen een korte termijn van een aantal dagen zijn verplichtingen na te komen. Als dit geen effect heeft, moet u misschien overwegen om een spoedprocedure te starten. Deze spoedprocedure, een kort geding, kan binnen enkele weken afgerond zijn.

Als er een pro-forma ontslagprocedure heeft plaatsgevonden en u bent in het bezit van een beschikking van de rechter, dan kunt u een deurwaarder inschakelen om beslag te leggen of rekeningen of goederen van uw werkgever. Op die manier kan uw werkgever gedwongen worden om de overeengekomen ontslagvergoeding alsnog uit te betalen.

In de praktijk ontstaat er nog wel eens een probleem als u erin slaagt op korte termijn bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Uw oude werkgever stelt zich bijvoorbeeld op het standpunt dat u al concreet uitzicht had op deze nieuwe functie op het moment dat u nog met de hem in onderhandeling was over een ontslagvergoeding. Als dit inderdaad het geval is, loopt u een behoorlijk risico dat de ontslagregeling door de werkgever vernietigd kan worden. De rechter moet dan eventueel bepalen of u nog recht heeft op een (lagere) ontslagvergoeding.

Wees dus voorzichtig met uw zoektocht naar een nieuwe baan als u met uw oude werkgever nog geen afspraken gemaakt hebt over uw ontslag. Het schrijven van een sollicitatiebrief zal geen problemen opleveren. Maar zodra u met een nieuwe werkgever concreet over arbeidsvoorwaarden aan het onderhandelen bent, loopt u een groot risico dat uw oude werkgever, bij ontdekking, niet meer bereid is om u de (volledige) ontslagvergoeding uit te keren.

 

Hulp bij Ontslag met wederzijds goedvinden kan heel snel met Judex Hulp. De expert van Judex Hulp zal samen met u tot een zo snel mogelijke goede afhandeling van de ontslagzaak komen.
Bekijk via deze link de pakketten rondom Ontslag met wederzijds goedvinden.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven