fbpx
Ga naar content

Collectief ontslag

De term ‘collectief ontslag’ wordt vaak gebruikt als het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag dat een grotere groep werknemers treft. De wet omschrijft vrij nauwkeurig wanneer er sprake is van collectief ontslag. Het moet dan gaan om:

 • twintig werknemers of meer, die
 • werkzaam zijn binnen een district van het UWV Werkbedrijf, en
 • binnen een periode van drie maanden ontslagen worden

Twintig werknemers of meer

Uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers tellen voor dit aantal niet mee. Ook werknemers die in de proeftijd ontslagen worden of werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd wordt, worden buiten beschouwing gelaten. Tot slot wordt ook ontslagaanvragen vanwege een niet-bedrijfseconomische reden (bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren) niet meegeteld.

Binnen een district van UWV Werkbedrijf

Het UWV Werkbedrijf is landelijk verdeeld in zes districten. Er moeten binnen een district dus tenminste twintig werknemers ontslagen worden om te kunnen spreken van collectief ontslag.

Periode van drie maanden

Als een werkgever meerdere bedrijfseconomische ontslagen ‘uitsmeert’ over een langere periode dan drie maanden, kan hij daarmee voorkomen dat de reorganisatie het stempel ‘collectief ontslag’ krijgt.

Als er in uw specifieke situatie voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan is er dus sprake van collectief ontslag. Dit betekent voor uw werkgever dat de reorganisatie aan een aantal extra voorwaarden moet voldoen:

 • Uw werkgever moet zijn plannen voor het collectieve ontslag melden bij het UWV Werkbedrijf en de vakbond(en). De melding bij het UWV Werkbedrijf wordt gevolgd door een wachttijd van een maand. Pas na deze maand neemt het UWV Werkbedrijf alle ontslagaanvragen in behandeling.
 • Uw werkgever moet verplicht met de vakbond(en) in overleg voor een sociaal plan.

Als u uw baan dreigt te verliezen in een reorganisatie, dan is het verstandig om na te gaan of er wellicht sprake is van collectief ontslag. Het komt namelijk wel voor dat werkgevers bewust of onbewust een collectief ontslag willen doorvoeren zonder daarbij bovenstaande voorwaarden in acht te nemen. Als dit in uw situatie het geval is, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat u niet of later ontslagen worden of dat u mogelijk aanspraak kunt maken op een betere ontslagvergoeding.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven