Ga naar content

Heb ik bij disfunctioneren recht op een ontslagvergoeding?

Dat hangt van uw specifieke situatie af. Is er eigenlijk wel echt sprake van disfunctioneren en zo ja, kan u hiervan een verwijt worden gemaakt? Er zijn best aantal situaties denkbaar waarbij u als  werknemer in feite recht heeft op een ontslagvergoeding terwijl er sprake is van een ontslagsituatie ten gevolge van disfunctioneren.

Disfunctioneren wegens technologische ontwikkelingen

Stel dat een oudere productiemedewerker met een lang dienstverband op enig moment niet meer in staat om bepaalde technologische ontwikkelingen bij te benen en daardoor niet meer goed in staat is om zijn functie goed te vervullen. In objectieve zin kan er dan sprake zijn van disfunctioneren, maar de werknemer kan hiervan geen verwijt worden gemaakt. De kans is groot dat deze werknemer bij een ontslag aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding. Hoe groot deze vergoeding precies is hangt af van de overige omstandigheden zoals de lengte van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer, de mate waarin de werkgever geprobeerd heeft om de werknemer te ondersteunen etc.

Maar er kan ook sprake zijn van disfunctioneren omdat uw houding of gedrag te wensen overlaat. Als u aantoonbaar en bij herhaling redelijke werkinstructies van uw werkgever in de wind slaat, dan moet u er rekening mee houden dat u wel eens zonder enige ontslagvergoeding ontslagen kunt worden.

Ook kan de door uw werkgever gekozen ontslagprocedure van invloed zijn op de vraag of u wel of niet voor een ontslagvergoeding in aanmerking komt. Als uw werkgever een ontslagaanvraag wil indienen kan hij een keuze kan maken uit een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter. Het UWV Werkbedrijf is niet bevoegd om u een ontslagvergoeding toe te kennen, maar kan enkel besluiten de gevraagde ontslagvergunning toe of af te wijzen.

Juridisch advies bij ontslag wegens disfunctioneren

Als u van uw werkgever het verwijt krijgt dat u onvoldoende functioneert, dan is het in elk geval verstandig om juridisch advies in te winnen bij een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat of jurist. Hij of zij kan u aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden dan adviseren hoe u ontslag kunt voorkomen.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven