Ga naar content

Heb ik bij ontslag wegens een vertrouwensbreuk recht op een ontslagvergoeding?

Of er in uw specifieke situatie recht bestaat op een ontslagvergoeding zal van een aantal factoren afhangen. De belangrijkste factoren die bepalen of u uiteindelijk wel of niet aanspraak kunt maken op een ontslagvergoeding zijn:

– De ernst van uw gedragingen

Het zal duidelijk zijn dat een stelende werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Aan de andere kant kunnen er best omstandigheden zijn die leiden tot een vertrouwensbreuk zonder dat u een (ernstig) verwijt gemaakt kan worden. Naarmate u een groter verwijt gemaakt kan worden, des te kleiner zal uw kans op een ontslagvergoeding zijn.

– Uw staat van dienst

Ook zal uw functioneren gedurende het dienstverband een rol spelen. Iemand die lange tijd zeer goed gefunctioneerd heeft en eenmalig een misstap maakt, heeft meer kans op een ontslagvergoeding dan iemand die regelmatig op zijn werkgedrag is aangesproken.

– Uw leeftijd en de lengte van uw dienstverband

Naarmate u ouder bent en/of een langer dienstverband heeft, zal dit voor een rechter een reden kunnen zijn om u een ontslagvergoeding toe te kennen ook al heeft u (in beperkte mate) verwijtbaar gehandeld.

– De mate waarin uw werkgever zorgvuldig gehandeld heeft

Heeft uw werkgever op een zorgvuldige wijze onderzocht wat er zich allemaal heeft afgespeeld of bent u zonder bewijs keihard beschuldigd van ontoelaatbaar handelen?

– Uw houding

Heeft u zelf geprobeerd om de verhouding tussen u en uw werkgever te normaliseren? Heeft u na een eventuele (kleine) misstap spijt aan uw werkgever betuigd?

– De door uw werkgever gekozen ontslagprocedure

Als uw werkgever een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf voert, dan komt u niet direct in aanmerking voor een ontslagvergoeding. Het UWV Werkbedrijf is namelijk niet bevoegd om ontslagvergoedingen vast te stellen. In dat geval zult u eventueel via een aparte procedure bij de kantonrechter om toekenning van een ontslagvergoeding moeten verzoeken.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven