Ga naar content

Bedrijfseconomisch ontslag, wat is dat?

Bij een ontslag wegens een bedrijfseconomische reden wordt meestal gedacht aan een situatie waarbij een onderneming zwaar verliesgevend is en om die reden moet reorganiseren. Het begrip ‘bedrijfseconomisch ontslag’ is echter veel ruimer. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Een slechte financiële positie van de onderneming.
  • Structurele vermindering van werk of omzet.
  • Technologische veranderingen waardoor werkzaamheden vervallen.
  • Een gewijzigde inrichting van de organisatie.
  • Een bedrijfsbeëindiging of outsourcing van werkzaamheden.
  • Een verhuizing van de onderneming.

Als uw werkgever op grond van een bedrijfseconomische reden ontslag voor u wil aanvragen bij het UWV Werkbedrijf of kantonrechter, dan zal hij natuurlijk wel aannemelijk moeten maken dat een van de hierboven genoemde redenen zich voordoet. De werkgever kan bijvoorbeeld aan de hand van financiële stukken aantonen dat er sprake is van een verliesgevende situatie. Toch zal de werkgever niet in alle gevallen ‘hard bewijs’ kunnen leveren. Voor het UWV en kantonrechter is het vaak voldoende als de werkgever zijn ontslagmotief aannemelijk kan maken, men spreekt dan ook wel van een marginale toets.

Dat wil overigens niet zeggen dat u zomaar ontslagen kunt worden. De werkgever zal naast de bedrijfseconomische reden ook duidelijk moeten maken dat uw ontslag onvermijdelijk is en dat er bij de selectie van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen de juiste spelregels gevolg zijn.

Wilt u weten of ontslag in uw situatie eigenlijk wel mogelijk is? Gebruik dan de online tool Ontslagchecker. U krijgt dan binnen enkele minuten een betrouwbare indicatie of ontslag wel of niet toegestaan is. 

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven