Ga naar content

Faillissement en ontslag

Het kan zijn dat uw werkgever in grote financiële problemen gekomen is en uw loon niet meer kan betalen. Mogelijk wordt uw werkgever zelfs failliet verklaard. Van een officieel faillissement is pas sprake als dit door de rechtbank is uitgesproken. De rechtbank zal dan direct een curator benoemen, bijna altijd een advocaat. Deze curator neemt het beheer van de failliete onderneming over en zal moeten inventariseren of de schuldeisers nog (gedeeltelijk) kunnen worden terugbetaald.

Maar mogelijk is uw werkgever (nog) niet failliet, maar vreest u voor uw baan of inkomen. Als uw werkgever uw loon of vakantiegeld niet meer kan betalen is het belangrijk dat u:

  • Uw werkgever een aangetekende brief stuurt waarin u de werkgever sommeert om uw loon en vakantiegeld binnen een korte periode alsnog te betalen.
  • Contact opneemt met het UWV om de betalingsonmacht van uw werkgever te melden. Het UWV kan dan de betalingen van uw werkgever overnemen.

Als uw werkgever failliet gaat of om andere redenen blijvend niet in staat meer is om u te betalen, kunt u via het UWV een zogenaamde uitkering wegens betalingsonmacht ontvangen. Deze uitkering kan bestaan uit:

  • Uw loon, vaste onkostenvergoedingen, dertiende maand en eventuele ATV-dagen over de laatste dertien weken.
  • Uw vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenpremie over het laatste jaar.

Verder moet u er rekening mee houden dat een eventueel faillissement van uw werkgever ertoe kan leiden dat u door de curator ontslagen kunt worden. De curator mag uw dienstverband opzeggen zonder dat hij daarvoor een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf of toestemming van de kantonrechter nodig heeft. Wel moet de curator een opzegtermijn van maximaal zes weken in acht nemen.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven