Ga naar content

Ontslagroutes vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever niet langer de keuze bij welke ontslaginstantie hij zijn ontslagzaak voorlegt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt namelijk dat de ontslagreden bepalend is voor de te kiezen ontslagroute.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV Werkbedrijf

Zo moet de werkgever zich tot wenden tot het UWV Werkbedrijf (of een bij CAO ingestelde ontslagcommissie) als er sprake is van:

 1. Verval van functie vanwege bedrijfseconomische omstandigheden;
 2. Langdurige arbeidsongeschiktheid.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

De werkgever zal naar de kantonrechter moeten indien hij de werknemer wil ontslaan op grond van:

 1. Onvoldoende functioneren;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Verwijtbaar handelen of nalaten;
 4. Op basis van een ernstig gewetensbezwaar werk weigeren;
 5. Verstoorde arbeidsverhouding;
 6. Andere omstandigheden waardoor de werkgever niet langer de arbeidsovereenkomst kan laten voortduren. Hierbij kun je denken aan detentie van de werknemer of dat de werknemer geen werkvergunning heeft.

Beëindiging zonder tussenkomst formele instantie
Daarnaast blijft het voor de werkgever en de werknemer mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Hierbij worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Tot slot kent de WWZ een nieuwe vorm van ontslag; de opzegging met instemming van de werknemer.

 

Hulp bij Ontslag
De experts van Judex kunnen u helpen bij elk geval van ontslag. Zij beoordelen uw rechtspositie en zorgen voor een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
U voert zelf de onderhandeling met werkgever of laat uw expert onderhandelen.

Bekijk via deze link de diensten rondom Ontslag.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven