Ga naar content

Ambtenarenrecht: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Re-integratieverplichtingen van de ambtenaar

Als ambtenaar bent u verplicht om mee te werken aan re-integratie. Zo zult u aan oproepen van de bedrijfsarts gehoor moeten geven.

Lees verder

Zieke ambtenaar heeft recht op doorbetaling loon

Net als gewone werknemers hebben ambtenaren aanspraak op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Zo heeft de rijksambtenaar gedurende de eerste 52 weken recht op doorbetaling van het volledige loon.

Lees verder

Hoe moet een ambtenaar zich ziek melden?

Als u als ambtenaar ziek bent dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij uw werkgever. Dit moet in ieder geval binnen twee dagen nadat de ziekte is aangevangen.

Lees verder

Vakantie en verlof voor ambtenaren

Als ambtenaar heeft u ook recht op vakantie. Bij de overheid wordt vakantie in uren berekend. Bij de berekening van het aantal vakantie-uren speelt de leeftijd en de omvang van het dienstverband een rol.

Lees verder

Wat is bezoldiging precies?

Als ambtenaar ontvangt u een beloning voor het verrichten van uw dienst. Deze beloning wordt ook wel bezoldiging genoemd.

Lees verder

Inschaling als ambtenaar

Nadat de functiewaardering heeft plaatsgevonden, vindt de inschaling van de functie plaats. Inschaling wil zeggen dat de functie wordt ingepast in het geheel van functies binnen de organisatie met daarbij behorende bezoldiging.

Lees verder

Hoe wordt bij een ambtenaar zijn functie gewaardeerd?

Als ambtenaar kunt u te maken krijgen met functiewaardering oftewel het waarderen van uw functie. Functiewaardering kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het vaststellen van uw beloning (bezoldiging) als ambtenaar.

Lees verder

Als ambtenaar bezwaar en beroep maken tegen een beoordeling

Een beoordeling van het functioneren van een ambtenaar wordt vastgesteld door middel van een besluit van de werkgever oftewel het bevoegd gezag. Daarbij gaat het om een besluit in de zin van de wet.

Lees verder

Beoordelingsgesprekken voor ambtenaren

Beoordelingen hebben een formeel en officieel karakter. De uiteindelijke vaststelling van een beoordeling is een besluit in de zin van de wet.

Lees verder

Wat is de status van een functioneringsgesprek voor mij als ambtenaar?

Uw functioneren als ambtenaar kan in diverse gesprekken aan de orde komen...

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven