Ga naar content

Werk & ontslag: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft een opdrachtgever van een freelancer zekerheid over zijn fiscale status. Zonder een VAR-verklaring zou de Belastingdienst zich achteraf op het standpunt kunnen stellen...

Lees verder

Wanneer ben ik een freelancer?

Een freelancer is in feite niets anders dan een (kleine) ondernemer. In de praktijk wordt in plaats van freelancer ook wel gesproken over een ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel). Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt.

Lees verder

Wat is een freelance-overeenkomst?

Het gaat bij een freelance-overeenkomst om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer (freelancer of ZZP'er) zichzelf als het ware verhuurt aan een opdrachtgever.

Lees verder

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Soms zal een werkgever bij de start van een nieuwe baan vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG), bij veel mensen beter bekend als een ‘bewijs van goed gedrag'. Met deze verklaring omtrent gedrag kunt u dan aantonen dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie.

Lees verder

Wat is een assessment?

Letterlijk betekent het Engelse woord ‘assessment' inschatting of beoordeling. Het gaat bij een assessment dan ook om een beoordeling van een sollicitant of werknemer in het kader van zijn (on)geschiktheid voor een bepaalde functie.

Lees verder

Mag een kandidaat-werkgever referenties over mij inwinnen?

Een kandidaat-werkgever hoort alleen referenties over u in te winnen nadat u hiervoor toestemming verleend heeft. Om te voorkomen dat een kandidaat-werkgever zonder uw expliciete toestemming...

Lees verder

Sollicitatiegesprek: Welke vragen mag ik (niet) verwachten?

Een kandidaat-werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek niet zomaar van alles vragen. Over privacygevoelige onderwerpen als een eventueel strafrechtelijk verleden of uw medische toestand mag u in het algemeen zwijgen.

Lees verder

Sollicitatiebrief en CV: Wat moet of mag ik vermelden?

In een sollicitatiebrief uw beste beentje voorzetten is prima, maar past u op met het vermelden van zaken die in strijd zijn met de waarheid...

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven