Ga naar content

Werk & ontslag: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Ontslagroutes vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 heeft de werkgever niet langer de keuze bij welke ontslaginstantie hij zijn ontslagzaak voorlegt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt namelijk dat de ontslagreden bepalend is voor de te kiezen ontslagroute.

Lees verder

Hoe kan ik mijn transitievergoeding berekenen?

Met ingang van 1 juli 2015 heeft elke werknemer die 2 jaar over langer in dienst geweest is bij ontslag recht op een wettelijke ontslagvergoeding: de transitievergoeding.

Lees verder

Wat is het verschil tussen een uitzendovereenkomst en payrolling?

Payrolling lijkt erg veel op uitzenden. Bij payrolling gaat het ook om drie partijen: het payrollbedrijf (de formele werkgever), de inlener en de werknemer. Het payrollbedrijf sluit een arbeidsovereenkomst met de werknemer om deze vervolgens bij de inlener aan het werk te stellen.

Lees verder

Ontslagvergunning nodig om opdracht ZZP’er te beëindigen?

Soms heeft een freelancer of ZZP'er dezelfde ontslagbescherming als een werknemer. Hoe dat kan? In de wetgeving die regelt dat een werkgever alleen een arbeidsovereenkomst kan opzeggen na een verkregen ontslagvergunning, wordt het begrip "arbeidsovereenkomst" erg ruim omschreven.

Lees verder

Vakantiedagenopbouw tijdens ziekte

Sinds 1 januari 2012 geldt de regel dat u tijdens de volledige duur van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwt. Als u dus twee jaar lang volledig arbeidsongeschikt bent, dan bouwt u tijdens deze hele periode gewoon vakantiedagen op.

Lees verder

Ziek worden tijdens een vakantie

Als u tijdens een vakantie ziek wordt, dan geldt deze dag niet als een vakantiedag. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u zich bij uw werkgever ziek meldt en dat u de verzuimvoorschriften die bij uw werkgever gelden zoveel mogelijk naleeft.

Lees verder

Lijfrenten en de fiscus

Of u nu stortingen doet op een lijfrentespaarrekening,een lijfrentebeleggingsrecht of een lijfrenteverzekering, deze stortingen zijn maar tot een bepaald maximum, de zogenoemde jaarruimte, aftrekbaar van de belasting.

Lees verder

Banksparen (lijfrentespaarrekening)

Sinds 1 januari 2008 is het ook mogelijk om niet via een verzekeringsmaatschappij maar via een bank een lijfrente aan te schaffen. De bedragen die u overmaakt naar een dergelijke lijfrentespaarrekening zijn aftrekbaar als er in uw situatie sprake is van een pensioentekort.

Lees verder

Zijn de premies of koopsom voor een lijfrenteverzekering aftrekbaar?

De premie of koopsom voor een lijfrenteverzekering is alleen fiscaal aftrekbaar als u een zogenaamd pensioentekort heeft. De Belastingdienst heeft een speciale formule ontwikkeld waarmee u kunt vaststellen of u een pensioentekort heeft en zo ja...

Lees verder

Welke soorten lijfrenten zijn er?

Een lijfrente is een levensverzekering die een periodieke uitkering (in vaktaal: een rente) uitkeert als u op een vooraf bepaalde datum in leven bent of als u voor een bepaalde datum komt te overlijden.

Lees verder

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven