Ga naar content

Hoe werkt een verbetertraject?

Een verbetertraject is een beperkte periode waarin u de gelegenheid krijgt om uw functioneren of werkhouding te verbeteren. Uw werkgever kan namelijk niet zomaar een ontslagprocedure wegens disfunctioneren starten zonder dat hij samen met u geprobeerd heeft dit ontslag te voorkomen. Een werkgever zal in het kader van een ontslagprocedure namelijk duidelijk moeten maken wat er gedaan is om uw functioneren te verbeteren. Men spreekt dan ook wel van een verbetertraject.

Er zijn geen richtlijnen of exacte regels over de inhoud van een verbetertraject. In de praktijk variëren verbetertrajecten dan ook sterk van werkgever tot werkgever. Soms gaat het om een periode waarin de werknemer uitgebreid begeleid en gecoacht wordt. Er worden bijvoorbeeld voortgangsgesprekken gehouden en tussentijdse doelen vastgesteld. Ook kan uw werkgever u bijvoorbeeld aanvullende opleidingen of scholing aanbieden of kan uw functie aangepast worden.

Er zijn echter ook werkgevers die tijdens een verbetertraject niet veel meer doen dan u tussentijds op gesprek roepen om u te vertellen dat u nog steeds niet naar behoren presteert. Het mag duidelijk zijn dat een rechter of het UWV Werkbedrijf in het kader van een ontslagprocedure hier geen genoegen mee zal nemen.

Ook over de lengte van een verbetertraject bestaan geen wettelijke regels. In het algemeen zal een rechter of het UWV Werkbedrijf zwaardere eisen stellen aan een verbetertraject naar mate u langer in dienst bent. Een verbetertraject van enkele weken kan acceptabel zijn voor iemand die slechts enkele jaren in dienst is, terwijl een verbetertraject van enkele maanden niet overdreven is voor iemand met een dienstverband van twintig of dertig jaar.

Rondom dit verbetertraject kunnen zich een aantal problemen voordoen:

  • Uw werkgever wil niets van een verbetertraject weten. Als uw werkgever alleen maar vastlegt dat u onvoldoende functioneert zonder u fatsoenlijk in de gelegenheid te stellen om u functioneren te verbeteren, dan zal een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren waarschijnlijk afgewezen worden.
  • Uw werkgever biedt u een verbetertraject aan met de bedoeling om u later alsnog te kunnen ontslaan wegens onvoldoende functioneren. Het is soms moeilijk om de werkelijke motieven van uw werkgever te achterhalen. Heeft hij daadwerkelijk de intentie om samen met u tot een verbetering van uw functioneren te komen of biedt hij het verbetertraject alleen voor de vorm aan? Blijf tijdens een verbetertraject dan ook alert. Als u van mening bent dat u tijdens dit traject goed functioneert, legt dit dan ook vast bijvoorbeeld door middel van e-mails. Als uw werkgever geen enkel oog lijkt te hebben voor uw verbeterde functioneren, mag u dit ook uitspreken.
  • U wilt niets van een verbetertraject weten. Misschien bent u overtuigd van het feit dat u niet onvoldoende presteert. Waarom zou u dan moeten meewerken aan een verbetertraject? Dit suggereert namelijk dat u zelf ook van mening bent dat uw functioneren niet optimaal is. Win een in een dergelijke situatie eerst juridisch advies in voordat u besluit het aanbod van uw werkgever van de hand te wijzen. Misschien is het namelijk verstandig om ‘onder protest’ toch met een bepaald traject in te stemmen.

Mocht u te maken krijgen met een verbetertraject, dan is juridisch advies niet overbodig. Laat u dus goed adviseren hoe u in een dergelijke situatie moet handelen voordat u zelf beslissingen neemt die later in uw nadeel kunnen werken.

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven