Ga naar content

Kan een werkgever een onrechtmatige daad plegen?

Wanneer iemand een onrechtmatige daad pleegt, is die persoon wettelijk verplicht de schade te vergoeden die hij een ander heeft aangedaan. Om van een onrechtmatige daad en het recht op schadevergoeding te kunnen spreken moet aan enkele eisen zijn voldaan: de daad moet onrechtmatig zijn, de daad moet toerekenbaar zijn, er moet schade zijn, deze schade moet het gevolg zijn van de onrechtmatige daad, en er moet sprake zijn van relativiteit.

Onrechtmatige daad
Een onrechtmatige daad kan zowel het handelen (iets doen) als het nalaten (iets niet doen) van een persoon zijn. Er zijn wettelijk gezien 3 handelingen die worden gezien als onrechtmatig:
Een inbreuk op een recht (denk aan bijvoorbeeld het recht op privacy of het recht op intellectueel eigendom)
Een doen of nalaten dat in strijd is met de wet
Een doen of nalaten dat in strijd is met een maatschappelijke norm (denk aan het niet waarschuwen voor gevaar)

Toerekenbaarheid
Als is vastgesteld dat er een onrechtmatige daad is gepleegd, moet deze daad ook kunnen worden toegerekend aan de dader. Er moet dus kunnen worden gesproken van schuld. In sommige gevallen kan een onrechtmatige daad niet worden toegerekend aan een persoon, maar is er wel recht op schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de dader een kind onder de 14 jaar is. De ouders worden dan aansprakelijk gesteld voor de schade.

Schade
Er moet daadwerkelijk gesproken kunnen worden van schade. Onder schade vallen zowel materiële schade als immateriële schade. Bij materiële schade valt te denken aan schade aan voorwerpen of personen, of economische schade. Materiële schade is vaak makkelijker op geld waardeerbaar. Immateriële schade is minder goed uit te drukken in geld, denk hierbij bijvoorbeeld aan imagoschade.

Causaliteit (oorzaak-gevolg)
De schade moet het directe gevolg zijn van de onrechtmatige daad. Met andere woorden: als de onrechtmatige daad niet was gepleegd, was er ook geen schade. U moet als benadeelde aantonen dat dit het geval is.

Relativiteitsvereiste
De wet of norm die is overtreden moet als doel hebben om schade te voorkomen.

Uw werkgever kan ten opzichte van u dus een onrechtmatige daad plegen, mits aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Is dat het geval, dan heeft u recht op een schadevergoeding. In de praktijk ziet men echter dat niet snel sprake is van een onrechtmatige daad van de werkgever. De grondslag om de werkgever aan te spreken bevindt zich doorgaans op het vlak van het arbeidsrecht.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven