fbpx
Ga naar content

Kan ik een bedrijfseconomisch ontslag met succes aanvechten?

Of u uw ontslag met succes kunt aanvechten hangt af van een aantal factoren. Als u er in slaagt het UWV duidelijk te maken dat uw werkgever zich niet aan alle arbeidsrechtelijke regels gehouden heeft, dan heeft u een goede kans dat de ontslagaanvraag afgewezen wordt of dat u aanspraak kunt maken op een hoge(re) ontslagvergoeding.

De belangrijkste arbeidsrechtelijke regels waaraan een bedrijfseconomisch ontslag moet voldoen zijn de volgende:

1. Uw werkgever moet de bedrijfseconomische reden aannemelijk maken.

Dit ligt natuurlijk voor de hand. Uw werkgever moet duidelijk kunnen maken welke bedrijfseconomische reden ten grondslag ligt aan het ontslag. Ook moet uw werkgever duidelijk kunnen maken dat deze reden tot gevolg heeft dat (onder andere) uw baan verloren gaat. Houd er rekening mee dat het UWV niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Als uw werkgever bijvoorbeeld vindt dat de onderneming beter functioneert als de afdeling waar u werkzaam bent gesloten wordt, dan wordt deze beslissing door het UWV in principe als feit aangenomen.

2. Uw werkgever moet zich inspannen voor uw herplaatsing.

Het UWV verwachten van uw werkgever dat hij zich inspant met als doel om u ergens anders binnen de onderneming te herplaatsen. Als er binnen de onderneming vacatures zijn of als er mensen worden ingehuurd (uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers), dan mag u verwachten dat de werkgever u (al dan niet op proef) met voorrang de gelegenheid biedt om deze werkzaamheden te gaan verrichten. Deze herplaatsing is in principe beperkt tot de bedrijfsvestiging waar u werkzaam bent.

Naarmate u ouder bent, langer in dienst en mogelijk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, wordt van uw werkgever nog meer inspanning verwacht om te voorkomen dat uw arbeidsovereenkomst eindigt. Als u zelf mogelijkheden ziet om ergens anders binnen de onderneming andere werkzaamheden te gaan verrichten, dan is het verstandig om uw werkgever dit ook schriftelijk kenbaar te maken.

3. Uw werkgever moet afspiegelen.

Afspiegelen is een verplicht voorgeschreven methode die bepaalt welke werknemer er voor ontslag in aanmerking komt. Afspiegelen is alleen aan de orde als er sprake is van twee of meer dezelfde functies (in vaktaal: uitwisselbare functies). Als u bijvoorbeeld een unieke functie binnen de onderneming vervult (bijvoorbeeld de functie van hoofd administratie), dan hoeft er niet afgespiegeld te worden.

Bij afspiegelen worden alle werknemers die een uitwisselbare functie vervullen ingedeeld in vijf vaststaande leeftijdsgroepen. De werkgever moet de ontslagen vervolgens zo laten plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw van de werknemers voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft.

Als uw werkgever het afspiegelingsbeginsel niet of foutief toepast, dan maakt u een goede kans dat de ontslagaanvraag afgewezen wordt of dat u aanspraak kunt maken op een hoge(re) ontslagvergoeding.

Juridisch advies bij ontslag

Als u van mening bent dat uw werkgever een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet correct naleeft, dan is het in elk geval verstandig om juridisch advies in te winnen en in overleg met deze adviseur te bepalen op welke wijze u het ontslag kunt aanvechten.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven