Ga naar content

Ontslag en zwangerschap

Ook als zwangere werkneemster heeft u extra ontslagbescherming. Om te voorkomen dat een werkgever een werkneemster die zwanger is zou ontslaan, mag de werkgever het dienstverband niet opzeggen:

 • gedurende de zwangerschap
 • gedurende het bevallingsverlof, en
 • gedurende een periode van zes weken na dit bevallingsverlof

Het gaat er daarbij niet om of de werkgever daadwerkelijk wist dat de werkneemster op het moment van opzeggen zwanger was. Als bijvoorbeeld uit een verklaring van een arts naderhand blijkt dat de werkneemster zwanger was op het moment van de opzegging, dan kan de werkneemster deze opzegging vernietigen. Daarvoor is een brief voldoende.

De werkgever mag van de werkneemster die zich beroept op haar zwangerschap een verklaring van een arts of verloskundige verlangen om te kunnen controleren of er daadwerkelijk sprake is van een zwangerschap.

Net als bij het opzegverbod tijdens ziekte, geldt ook bij het opzegverbod tijdens zwangerschap dat er geen sprake is van een algemeen ontslagverbod. De termen ‘opzegverbod’ en ‘ontslagverbod’ worden nogal eens verward.

Een voorbeeld.

Stel dat u zwanger bent terwijl er gelijktijdig binnen de onderneming waar u werkt gereorganiseerd wordt. U heeft binnen het bedrijf een unieke functie die in het kader van de reorganisatie komt te vervallen. Vanwege de beperkte omvang van de onderneming zijn er geen andere passende werkzaamheden of functies die u zou kunnen vervullen.

Vanwege het opzegverbod tijdens zwangerschap zal uw werkgever waarschijnlijk geen ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf indienen. Als het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning zou afgeven, kan uw werkgever deze vergunning niet gebruiken. Hij mag immers uw dienstverband niet opzeggen.

Wel zou uw werkgever kunnen besluiten om ontslag voor u aan te vragen bij de kantonrechter. Uw werkgever zal daar aanvoeren dat het ontslagmotief niets te maken heeft met uw zwangerschap maar gebaseerd is op de reorganisatie en het vervallen van uw functie. Omdat er bij de kantonrechter geen sprake is van opzegging van uw dienstverband maar van ontbinding kan de rechter besluiten om het ontbindingsverzoek van uw werkgever te honoreren.

Of de rechter in dit geval daadwerkelijk zal besluiten om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden hangt natuurlijk af van alle omstandigheden van het geval. In elk geval is de kans groot dat de rechter u in die situatie een ontslagvergoeding zal toekennen.

Het komt tot slot regelmatig voor dat een werkneemster aan het eind van haar bevallingsverlof van haar werkgever te horen krijgt dat haar functie is komen te vervallen of haar taken zijn overgenomen door een of meer collega’s. U hoeft hier niet zomaar genoegen mee te nemen. Uw werkgever is in principe verplicht om u na afloop van uw bevallingsverlof weer uw eigen werkzaamheden te laten verrichten. Is hij daartoe, ook na uw aandringen, niet bereid, neem dan contact op met een juridisch adviseur.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven