Ga naar content

Opzegverbod tijdens ziekte

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is voor de duur van twee jaren. Dit noemt men ook wel het opzegverbod tijdens ziekte.

Opzegverbod tijdens ziekte blokkeert ontslagprocedure via UWV Werkbedrijf

Bij het opzegverbod gaat het dus om het opzeggen van uw arbeidsovereenkomst. Daarvan is in het algemeen sprake als uw werkgever via een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning heeft verkregen. Door het opzegverbod heeft het voor uw werkgever dus geen zin om te proberen een ontslagvergunning te verkrijgen. Hij kan deze vergunning vervolgens namelijk niet gebruiken.

Werkgever kan kantonrechter wel verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden

Maar ondanks uw ziekte of arbeidsongeschiktheid zou uw werkgever nog wel de andere ontslagroute kunnen bewandelen: de kantonrechter. De werkgever kan de kantonrechter verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontbinden is namelijk geen opzeggen.

De kantonrechter is strikt genomen dus niet gebonden aan het opzegverbod, er is bij de kantonrechter namelijk geen sprake van opzegging. In de praktijk mag u er wel op rekenen dat de meeste kantonrechters (zeer) kritisch oordelen over een ontslagaanvraag die gericht is tegen een zieke werknemer.

Het opzegverbod heeft in principe betrekking op een periode van twee jaren. Na deze periode kan uw werkgever alsnog via het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aanvragen en vervolgens uw arbeidsovereenkomst opzeggen. Maar als u werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om u te laten re-integreren, kan het UWV uw werkgever een zogenaamde verlengde loondoorbetalingsverplichting opleggen. In dat geval moet uw werkgever gedurende maximaal een extra jaar uw loon blijven doorbetalen. Het opzegverbod tijdens ziekte wordt dan automatisch ook verlengd met een jaar.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet bij: ontslag in de proeftijd, ontslag op staande voet, ontslag door de curator bij faillissement van de werkgever en ontslag wegens bedrijfsbeëindiging of wegens een beëindiging van de afdeling waar u gewoonlijk werkzaam bent.

Als u zelf in strijd handelt met uw re-integratieverplichtingen kunt u uw bescherming van het opzegverbod tijdens ziekte verliezen. Denkt u daarbij aan de situatie dat u bijvoorbeeld weigert om passende werkzaamheden te gaan uitvoeren of dat u weigert om mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak.

Wilt u weten of ontslag in uw situatie eigenlijk wel mogelijk is? Gebruik dan de online tool Ontslagchecker. U krijgt dan binnen enkele minuten een betrouwbare indicatie of ontslag wel of niet toegestaan is. 

Ook interessant voor u:

Heeft u een juridische vraag?

Omschrijf uw situatie bij Judex middels ons contactformulier en wij nemen binnen 24 uur contact op. Judex hulp is 7 dagen bereikbaar, kosteloos en vrijblijvend.

Stel uw juridische vraag
Terug naar boven