Ga naar content

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een document waarin uw werkgever aangeeft waarom er gereorganiseerd moet worden en welke voorzieningen en maatregelen er worden getroffen voor de werknemers die door reorganisatie hun baan gaan verliezen.

Sociaal plan is niet verplicht 

Uw werkgever is in principe niet verplicht om een sociaal plan op te stellen. Toch is het vrij gebruikelijk dat een werkgever, met name bij de wat grotere reorganisaties, een sociaal plan opstelt. Een sociaal plan geeft (meer) duidelijkheid over de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel. Er wordt als het ware geprobeerd om mogelijke onrust bij de werknemers te voorkomen. Ook kan een werkgever proberen om met een sociaal plan de totale ontslagkosten te beperken.

In het algemeen zal een sociaal plan per ontslagen werknemer een lagere ontslagvergoeding beschikbaar stellen dan de zogenaamde neutrale kantonrechtersformule. Met het sociaal plan hoopt de werkgever te voorkomen dat hij individueel met elke werknemer in een of meer procedures verwikkeld raakt over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Sociale plannen variëren in omvang en kwaliteit. Er kan dus in zijn algemeenheid niets gezegd worden over de vraag of u als werknemer met een sociaal plan beter of slechter af bent. Dit zal afhangen van inhoud van het betreffende sociaal plan en van de vraag of dit sociaal plan in overeenstemming met een vakbond is opgesteld.

Sociaal plan dat met vakbond is afgestemd is in het algemeen bindend 

Een sociaal plan dat de instemming heeft van een of meer vakbonden heeft een bindende werking. Dat wil zeggen dat een rechter alleen in uitzonderingsgevallen van een dergelijk sociaal plan zal afwijken. Is het sociaal plan echter zonder bemoeienis van een vakbond opgesteld, dan is de kans groter dat u dit plan bij een rechter met succes kunt aanvechten. Naarmate het sociaal plan u een ontslagvergoeding biedt die in negatieve zin afwijkt van de neutrale kantonrechtersformule, nemen uw kansen in een dergelijke procedure toe.

Hoewel er geen wettelijke regels zijn over de inhoud van een sociaal plan, zijn er in de praktijk wel een aantal onderwerpen die in bijna alle sociale plannen geregeld worden:

 • Een samenvatting van de aanleiding van de reorganisatie.
 • De looptijd van het sociaal plan.
 • De inspanningen die de werkgever zal verrichten om werknemers voor de organisatie te behouden.
 • De manier waarop wordt vastgesteld wie zijn of haar baan verliest (meestal aan de hand van het afspiegelingsbeginsel).
 • De voorzieningen die getroffen zijn voor werknemers die ontslagen gaan worden (outplacement, ontslagvergoedingen, aanvullingen op uitkeringen).
 • Een hardheidsclausule. Dit is een bepaling die de werkgever de vrijheid biedt om in individuele bijzondere situaties voor een specifieke werknemer een aparte regeling te treffen.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven