Ga naar content

Wat u moet weten over de ontslagroute via de kantonrechter bij Wet Werk en Zekerheid

Ontbindingsverzoek door werkgever

Deze procedure duurt ongeveer één à twee maanden na het indienen van het inhoudelijk verzoekschrift. De werkgever zal een inhoudelijk verzoekschrift indienen, waarop de werknemer schriftelijk een verweerschrift mag indienen. Er wordt dan een mondelinge behandeling bepaald, waarop partijen bij de kantonrechter moeten verschijnen. De zaak wordt dan inhoudelijk besproken. Overigens is het goed mogelijk dat de rechter een schot voor de boeg geeft hoe hij over de zaak denkt en vervolgens partijen verzoekt op de gang te overleggen of zij alsnog tot een regeling kunnen komen. Indien mogelijk, kan het verstandig zijn het einde van de arbeidsovereenkomst te bevestigen middels een “pro forma” ontbinding en overige afspraken apart vast te leggen in een proces-verbaal.
In het verzoekschrift of verweerschrift kunnen ook andere vorderingen , zoals vorderingen over een concurrentiebeding en een loonvordering worden meegenomen.
Na de zitting zal de rechter zich beraden en volgt er een schriftelijke beslissing (beschikking).

Kantonrechter bepaalt de einddatum

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, bepaalt de kantonrechter de einddatum van de arbeidsovereenkomst op de datum waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging zou zijn geëindigd minus de tijd gelegen tussen de dag van indiening van het verzoekschrift en de datum van de ontbindingsbeschikking. Wel moet altijd een termijn van een maand overblijven. Is de ontbinding het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook tegen een eerdere datum ontbinden.

Opzegverboden

Per 1 juli 2015 mag een kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet meer ontbinden vanwege bedrijfseconomische redenen als een werknemer ziek is en er een opzegverbod tijdens ziekte geldt. Ook als het bedrijfseconomische ontslag helemaal geen verband houdt met de ziekte. Voor 1 juli 2015 was dit nog wel mogelijk. Bij algehele bedrijfssluiting
Er geldt geen opzegverbod tijdens ziekte bij algehele bedrijfssluiting.
Dat is anders bij de andere opzegverboden omdat de rechter dan wel tot ontbinding kan overgaan (mits het verzoek geen verband houdt met het opzegverbod of als de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer beëindigd moet worden)

Wederindiensttredingsvoorwaarde bij ontbinding vanwege bedrijfseconomische redenen

Nieuw is dat de wederindiensttredingsvoorwaarde ook geldt als de rechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden vanwege bedrijfseconomische redenen (artikel 7: 682 lid 4 BW), net als bij het UWV.

Oneens met de beslissing van de kantonrechter?
Het is ook mogelijk om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een beschikking van de kantonrechter waarbij op een ontbindingsverzoek is beslist en/of overige vorderingen. De beroepstermijn is drie maanden.
Is de arbeidsovereenkomst op het eigen (tegen)verzoek van de werknemer ontbonden, dan is de ontbinding definitief en kan in hoger beroep en cassatie alleen nog worden geprocedeerd over een door de kantonrechter toegewezen billijke vergoeding.

 

Hulp bij Ontslag
De experts van Judex kunnen u helpen bij elk geval van ontslag. Zij beoordelen uw rechtspositie en zorgen voor een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
U voert zelf de onderhandeling met werkgever of laat uw expert onderhandelen.

Bekijk via deze link de diensten rondom Ontslag.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven