fbpx
Ga naar content

Welke ontslagroutes zijn er?

Een werkgever kan verschillende routes bewandelen om uw ontslag aan te vragen. De reden van het ontslag is bepalend voor welke route open staat. Uw werkgever kan het ontslag aanvragen via het UWV, maar hij kan ook voor een ontbindingsprocedure via de kantonrechter kiezen.

Hulp bij ontslag

Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar

 • Hogere vergoeding
 • Ervaren team
 • Direct een expert aan de lijn

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Na aanvraag binnen 1 uur contact

Vraag adviesgesprek aan

Opzegging arbeidsovereenkomst via het UWV
Ontslag via het UWV kan alleen indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
De situatie van een bedrijf kan continu veranderen. Dit geldt voor de financiële situatie, voor de hoeveelheid aan werk, organisatorische veranderingen, etc. Voorbeelden van bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn:

 • Het bedrijf verkeert in een slechte financiële situatie
 • Op organisatorisch niveau vinden er veranderingen plaats (denk aan automatisering)
 • Reorganisatie
 • Er is minder werk beschikbaar
 • Het bedrijf wordt (gedeeltelijk) opgeheven
 • Het bedrijf gaat verhuizen

Bij het ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt het afspiegelingsbeginsel in acht genomen. Hierbij worden de werknemers in 5 leeftijdsgroepen ingedeeld, waarbinnen de werknemers met het kortste dienstverband als eerst worden ontslagen.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
Als werknemer mag u 2 jaar ziek zijn voordat u kunt worden ontslagen. Wanneer uw werkgever een ontslagaanvraag indient wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, moet de situatie van tevoren dan ook worden getoetst. Er wordt met verschillende factoren rekening gehouden:
De werknemer is minstens 104 weken arbeidsongeschikt. In deze periode kon niet worden opgezegd in verband met ziekte (opzegverbod). Er is nu ook geen loondoorbetalingsverplichting meer.
Herstel of het verrichten van andere werkzaamheden binnen 26 weken is niet mogelijk.
Herplaatsing binnen 26 weken is niet mogelijk.

Een deskundige toetst bovenstaande factoren naar aanleiding waarvan het UWV het ontslag wel of niet zal toekennen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. Een voorwaarde is dat er sprake moet zijn van gewichtige redenen. Denk hierbij aan:
Een verandering van omstandigheden die dermate belangrijk is dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst daarmee gerechtvaardigd wordt.
Aanwezigheid van een dringende reden op basis waarvan ook ontslag op staande voet mogelijk zou zijn.

Alternatieve routes
Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet altijd nodig. Denk hierbij aan ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag in de proeftijd, de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege of ontslag op staande voet. In deze gevallen is een ontslagprocedure niet vereist.

 

De experts van Judex kunnen u helpen bij elk geval van ontslag. Zij beoordelen uw rechtspositie en zorgen voor een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
U voert zelf de onderhandeling met werkgever of laat uw expert onderhandelen.

Bekijk via deze link de diensten rondom Ontslag.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven