Ga naar content

Wet Werk en Zekerheid en ontslagroute via het UWV Werkbedrijf, dit moet u weten

Ontslagaanvraag door werkgever

De UWV procedure begint met een verzoek van de werkgever. Vervolgens ontvangt de werknemer van het UWV bericht en het verzoek te reageren binnen een bepaalde termijn. In sommige gevallen kunnen partijen vervolgens nogmaals schriftelijk reageren. Daarna zal het UWV beslissen en wordt de toestemming wel of niet gegeven. Indien de toestemming wordt verleend dan moet de werkgever binnen de duur van de toestemming de arbeidsovereenkomst schriftelijk met de werknemer opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn.

Met de komst van de WWZ kan de ontslagprocedure op grond van een CAO ook via een ontslagcommissie lopen. Er gelden dan afwijkende regels.

Opzegverboden

In sommige gevallen mag het UWV geen toestemming geven bijvoorbeeld als een werknemer ziek is. Dit mag weer wel als er redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van het UWV niet meer geldt.

Wederindiensttredingsvoorwaaarde

Als een werkgever binnen 26 weken na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen de vervallen werkzaamheden weer beschikbaar heeft, is hij verplicht deze werkzaamheden eerst aan te bieden aan de ontslagen werknemer. Doet hij dat niet en neemt hij een andere werknemer in dienst, dan kan de ontslagen werknemer de kantonrechter verzoeken om (1) zijn arbeidsovereenkomst te herstellen, of (2) hem een billijke vergoeding toe te kennen.

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt in bepaalde gevallen niet als zelfstandigen het werk van de ontslagen werknemers gaan verrichten.

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt daarnaast niet voor uitzendwerkgevers. Wél geldt er voor uitzendwerkgevers een andere nieuwe voorwaarde. Indien er binnen 26 weken na de opzegging een vacature ontstaat voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden, dan dient de werkgever aan de werknemer te vragen of hij/zij als kandidaat bij de inlener wil worden voorgedragen (artikel 7:681 lid 1 sub e BW).

Als de werkgever in strijd met deze voorwaarden handelt, kan er binnen 2 maanden nadat de werknemer hiervan op de hoogte was of kon zijn, een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank.

Verkorten opzegtermijn

Nadat de werkgever toestemming voor de opzegging van het UWV of de ontslagcommissie heeft verkregen, kan hij schriftelijk opzeggen onder vermelding van de reden. De opzegtermijn mag worden verkort met de tijd gelegen tussen de datum waarop het UWV/de commissie het (volledige) toestemmingsverzoek heeft ontvangen en de datum waarop het UWV of de commissie toestemming heeft verleend. Wel moet altijd een opzegtermijn van een maand resteren.

Oneens met de beslissing van het UWV?
Heeft de werkgever na verkregen toestemming van het UWV of de ontslagcommissie de arbeidsovereenkomst opgezegd, en is de werknemer niet eens met deze beslissing, dan kan deze aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Let op: de termijn om dit te kunnen doen is kort. Deze vordering moet namelijk binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingesteld.

 

Hulp bij Ontslag
De experts van Judex kunnen u helpen bij elk geval van ontslag. Zij beoordelen uw rechtspositie en zorgen voor een zo’n optimaal mogelijk resultaat.
U voert zelf de onderhandeling met werkgever of laat uw expert onderhandelen.

Bekijk via deze link de diensten rondom Ontslag.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven