Ontslagprocedure bij ambtenaren

Terug naar overzicht

Ontslagprocedure bij ambtenaren

Ontslagprocedures in het ambtenarenrecht verlopen totaal anders dan ontslagprocedures voor ‘gewone' werknemers (niet-ambtenaren). Bij gewone werknemers zal de werkgever toestemming moeten vragen aan het UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Als deze toestemming is verkregen kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd.

Ook kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is niet mogelijk om tegen de beslissing van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter in hoger beroep te gaan.

De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bent u ambtenaar, dan zult u bij een ontslagprocedure niet te maken krijgen met het UWV Werkbedrijf of kantonrechter. Uw werkgever (het bevoegd) gezag mag in feite zelf overgaan tot een ontslagbesluit. Dit mag natuurlijk niet zomaar.

Zo moet uw werkgever u van te voren op de hoogte stellen van het voornemen om tot ontslag over te gaan. Daarbij dient u als ambtenaar in de gelegenheid te worden gesteld om uw zienswijze te geven. Dat wil zeggen dat u in de gelegenheid moet worden gesteld om schriftelijk uw standpunt aan u werkgever kenbaar te maken. Het is verstandig om in deze fase contact op te nemen met een in ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat.

Nadat u (in overleg met een advocaat) uw zienswijze heeft ingediend, mag uw werkgever overgaan tot verdere besluitvorming. U moet er rekening mee houden dat uw werkgever, ondanks uw zienswijze, overgaat tot het nemen van een ontslagbesluit.

Het ambtenarenrecht kent verschillende ontslaggronden. Denk bijvoorbeeld aan:

Tegen een ontslagbesluit kan bezwaar worden gemaakt. Na bezwaar kan eventueel beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld. Ook is het mogelijk om tijdens een van deze procedures een spoedprocedure (een zogenaamde voorlopige voorziening) te voeren bij de bestuursrechter.

Overigens wordt het ontslagbesluit door het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep niet geschorst. Dit betekent dat het ontslagbesluit tijdens deze procedures in stand blijft. Het gevolg hiervan is weer dat u geen bezoldiging (salaris) ontvangt.

Na ontslag heeft u in veel gevallen recht op een uitkering.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag