Wat is afspiegelen?

Terug naar overzicht

Wat is afspiegelen?

Afspiegelen is een verplicht voorgeschreven methode die werkgevers bij bedrijfseconomische ontslagen moeten volgen om te bepalen wie er voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel is de opvolger van het principe ‘last in, first out'.

Een werkgever hoeft alleen af te spiegelen als uw functie ‘uitwisselbaar' is. Als u dus een unieke functie vervult binnen de onderneming en uw werkgever stelt zich op het standpunt dat deze functie vervalt, dan kunt u geen beroep doen op het afspiegelingsbeginsel. Een uitwisselbare functie wil zeggen dat uw functie gelijk of vrijwel gelijk moet zijn aan de functie van een of meer andere werknemers.

De werkgever moet alle werknemers met dezelfde uitwisselbare functie indelen in vijf leeftijdsgroepen (15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar en 55 jaar en ouder). Vervolgens is het de bedoeling dat de werkgever de ontslagen in deze uitwisselbare functiegroep zodanig laat plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw van de werknemers voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft.

Een voorbeeld.

Stel er werken binnen een bedrijf twaalf accountmanagers. Omdat alle accountmanagers hetzelfde werk doen is er sprake van een uitwisselbare functie. De werkgever stelt zich op het standpunt dat er door een bedrijfseconomische reden 3 accountmanagers ontslagen moeten worden. Om te bepalen welke accountmanagers dan ontslagen moeten worden, moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

De werkgever zal de accountmanagers eerst over de vijf leeftijdsgroepen moeten verdelen. Dat zou het volgende plaatje kunnen opleveren:

 15-25 jaar 25-35 jaar 35-45 jaar 45-55 jaar > 55 jaar
 0 4 80 0

Er zijn dus vier accountmanagers in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar en acht accountmanagers in de leeftijdsgroep van 35 tot 45 jaar. Om de leeftijdsopbouw van de accountmanagers binnen het bedrijf gelijk te houden zal de werkgever een (1) accountmanager moeten ontslaan in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar en twee accountmanagers in de leeftijdsgroep van 35 tot 45 jaar. Binnen elke leeftijdsgroep moet dan de accountmanager(s) ontslagen worden met het kortste dienstverband.

Op de website Afspiegelen.nl leest u meer over deze methode en kunt u eenvoudig controleren of het afspiegelingsbeginsel in uw geval correct is toegepast.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag