Ga naar content

Wat gebeurt er als ik een conflict heb met mijn werkgever?

Wanneer een werkgever en een werknemer het onderling oneens zijn over een specifieke situatie en zij niet in staat zijn om samen een oplossing hiervoor te vinden, is er sprake van een arbeidsconflict. Dit soort conflicten kunnen ertoe leiden dat de arbeidsrelatie dusdanig is verstoord, dat een werknemer (tijdelijk) geen werkzaamheden kan verrichten. Voor de meeste werknemers ontstaat hierdoor een onzekere situatie. De vraag die op dat moment bij veel werknemers actueel wordt is: ”Wat gebeurt er als ik een conflict heb met mijn werkgever?”. Bij veel werknemers bestaat bijvoorbeeld de vrees dat zij door het ontstaan van deze situatie geen loon uitbetaald krijgen en hechten er veel waarde aan om een arbeidsconflict snel op te lossen.

Gevolgen van een arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers

Het belangrijkste gevolg van een arbeidsconflict is de verstoorde arbeidsrelatie. Als deze situatie is ontstaan, zijn er een aantal scenario’s mogelijk. De meest radicale oplossing is het beëindigen van de arbeidsrelatie (ontslag). Dit is een optie waarvoor gekozen kan worden als het herstel van de onderlinge verhoudingen niet mogelijk lijken te zijn.
U kunt als werknemer natuurlijk zelf ontslag nemen maar uw werkgever kan het ontslag ook aanvragen. Deze laatste optie is voor een werknemer veruit de beste optie met betrekking op het recht op een eventuele WW-uitkering. Als er sprake is van het uitvoeren van werkzaamheden op basis van een tijdelijk contract is beëindiging van rechtswege een logisch gevolg.
Er kan ook een situatie zijn ontstaan waarbij u tijdelijk uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren. U kunt dan met uw werkgever in gesprek gaan over de mogelijkheden om de werkzaamheden te hervatten. Een van deze opties kan overplaatsing zijn. Het is hierbij van groot belang dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd, voordat u tot drastische maatregelen over gaat.

Ziek als gevolg van conflicten in de arbeidssituatie

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsconflict gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de betrokkenen. Wanneer de situatie zodanig escaleert dat u ziek wordt, zal de bedrijfsarts in de situatie betrokken worden. De bedrijfsarts zal de situatie beoordelen en vaststellen of u inderdaad ziek bent als gevolg van conflicten in de arbeidssituatie.
Een van de oplossingen die een bedrijfsarts kan adviseren om de situatie weg te nemen is het vaststellen van een afkoelingstermijn. Dit is een korte periode waarin u niet hoeft te werken om de lucht tussen u en de werkgever wat te klaren. Daarna kan een traject worden doorlopen waarbij de werkzaamheden weer stap voor stap kunnen worden voortgezet, eventueel in een andere vorm. Wanneer u langdurig ziek blijkt te zijn als gevolg van deze situatie, zijn de algemene regels met betrekking tot ziekteverzuim van toepassing.

Het effect van arbeidsconflicten op het loon van een werknemer

Er bestaan veel onduidelijkheden met betrekking tot het effect van arbeidsconflicten op het loon van een werknemer. Veel werknemers hebben vrees dat in dit soort situaties de harde regel “bij geen arbeid, geen loon” wordt toegepast maar dit is zeker niet altijd het geval. Een arbeidsconflict kan hierop een uitzondering zijn.
Op het moment dat u in een arbeidsconflict betrokken bent geraakt, kan worden gesteld dat het niet aan uw eigen schuld te wijten is dat u niet werkt. Het arbeidsconflict moet dan wel toe te rekenen zijn aan handelen van de werkgever. Dit betekent ook dat u er zelf aantoonbaar alles aan gedaan moet hebben om het conflict op te lossen. In dat geval heeft uw werkgever de verplichting om u gewoon door te betalen, zonder dat u daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert.
Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan het doorbetalen van uw loon, kunt u via de kantonrechter een loonvordering instellen. U zult dan wel moeten bewijzen dat uw werkgever schuldig is aan het arbeidsconflict. Daarnaast moet u zelf meewerken aan herstel van de situatie. Het is denkbaar dat u in dit soort situaties wordt overgeplaatst naar een andere afdeling of een andere leidinggevende krijgt, mits dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort.

Wat doet een mediator bij een arbeidsconflict?

In veel gevallen kunnen de bovenstaande situaties op een eenvoudige manier voorkomen worden door gebruik te maken van de diensten van een gespecialiseerde arbeidsmediator. Een mediator zorgt dat de partijen die in een arbeidsconflict betrokken zijn geraakt, bij elkaar komen om de ontstane situatie te bespreken. Daarnaast krijgen de strijdende partijen ruimte om in aanmerking komende oplossingen te zoeken om een conflict op een relatief eenvoudige manier weg te nemen.
Een arbeidsmediator heeft een bemiddelende rol bij het oplossen van een arbeidsconflict. Deze persoon zal uiteraard volledig neutraal blijven in dit traject maar wel de ondersteuning bieden die de strijdende partijen nodig hebben om samen een ontstane situatie weg te kunnen nemen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden om een arbeidsrelatie voort te zetten of juist om in goed overleg uit elkaar te gaan.

Is mediation verplicht bij arbeidsconflicten?

Het is niet verplicht om voor mediation te kiezen in geval van arbeidsconflicten. Mediation is zelfs een traject dat op vrijwillige basis wordt doorlopen. De bereidheid van de betrokkenen om samen in gesprek te gaan om een conflict weg te nemen en de ruimte om samen naar oplossingen te zoeken, zijn zelfs de belangrijkste voorwaarden om een mediationtraject te doorlopen. Dit wordt in veel gevallen wel aangeraden omdat uit de praktijk blijkt dat meer dan driekwart van de arbeidsconflicten met behulp van mediation (op een relatief snelle en eenvoudige manier) kunnen worden weggenomen.

Arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer oplossen

Heeft u op interesse om een arbeidsconflict met behulp van mediation op te lossen? Judex helpt bij het vinden van een geschikte mediator bij arbeidsconflicten. We hebben hiervoor een netwerk opgezet van MfN erkende mediators die gespecialiseerd zijn in het oplossen van arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers maar uiteraard ook tussen werknemers onderling. Op deze manier kunt u snel een overwogen keuze maken voor een geschikte arbeidsmediator.

Klik op deze link om de gegevens van de bij Judex aangesloten arbeidsmediators in te zien.

Heeft u hulp nodig bij uw ontslag situatie?

Onze ervaren experts helpen u graag verder

Welke dienst past het beste bij uw situatie?

 • Ontslag bij wederzijds goedvinden

  U voert zelf de onderhandeling met de werkgever of u laat uw expert onderhandelen.

  Meer weten
 • Ontslag op staande voet

  Uw persoonlijke expert voert namens u de onderhandeling.

  Meer weten
 • Hulp bij ontslag

  Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste dienst.

  Meer weten

Aangesloten bij:

Ook interessant voor u:

Heeft u hulp nodig bij ontslag?

De experts van Judex zorgen voor de juiste ondersteuning bij ontslag. Na uw aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.

Bekijk diensten
Terug naar boven