Ga naar content

AOV ondernemers: Documenten

Bezwaarbrief tegen belastbaarheidsprofiel

Met deze brief kunt u bij de medisch adviseur van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar bezwaar aantekenen tegen de vaststelling van uw belastbaarheidsprofiel.

Download

Bezwaar tegen weigering arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met deze brief tekent u bezwaar aan bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar tegen de beslissing om u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering te verstrekken.

Download

Schadeprotocol arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In dit document, in 2001 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, kunt u lezen hoe arbeidsongeschiktheidsverzekeraars uw claim over een AOV-verzekering behandelen. Dit document is overigens niet juridisch bindend en u kunt er geen rechtstreekse rechten aan ontlenen.

Download

Gedragscode verzekeraars

Een algemene gedragscode met normen waaraan elke verzekeringsmaatschappij in Nederland zich zou moeten houden. De gedragscode is opgesteld door de belangenvereniging van de verzekeringmaatschappijen, het Verbond van Verzekeraars.

Download

Beleidsregels erfelijksheidsonderzoek verzekeraars

In dit document kunt u lezen welke regels de verzekeringsmaatschappijen zichzelf hebben opgelegd als het gaat om erfelijkheidsonderzoek in combinatie met een medische verzekeringskeuring.

Download

Brochure verzekeringskeuringen

Brochure waarin uitleg gegeven wordt over het hoe en waarom van medische keuringen bij (levens)verzekeringen.

Download

HIV-gedragscode

Gedragscode waarin verzekeraars hebben vastgelegd wanneer en hoe zij bij medische keuringen omgaan met HIV.

Download

Bezwaarbrief tegen medische keuring AOV

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen tegen een medische keuring die de verzekeringsmaatschappij nodig acht voor uw aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Download

Bezwaarbrief tegen weigering arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen bij de verzekeringsmaatschappij die uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geweigerd heeft.

Download

Bezwaarbrief tegen beperkende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen bij de verzekeraar die uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen wil accepteren op beperkende voorwaarden.

Download
Terug naar boven