Ga naar content

AOV ondernemers: Documenten

Bezwaarbrief tegen belastbaarheidsprofiel

Met deze brief kunt u bij de medisch adviseur van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar bezwaar aantekenen tegen de vaststelling van uw belastbaarheidsprofiel.

Download

Bezwaar tegen weigering arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met deze brief tekent u bezwaar aan bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar tegen de beslissing om u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering te verstrekken.

Download

Schadeprotocol arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

In dit document, in 2001 opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, kunt u lezen hoe arbeidsongeschiktheidsverzekeraars uw claim over een AOV-verzekering behandelen. Dit document is overigens niet juridisch bindend en u kunt er geen rechtstreekse rechten aan ontlenen.

Download

HIV-gedragscode

Gedragscode waarin verzekeraars hebben vastgelegd wanneer en hoe zij bij medische keuringen omgaan met HIV.

Download

Bezwaarbrief tegen medische keuring AOV

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen tegen een medische keuring die de verzekeringsmaatschappij nodig acht voor uw aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Download

Bezwaarbrief tegen weigering arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen bij de verzekeringsmaatschappij die uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geweigerd heeft.

Download

Bezwaarbrief tegen beperkende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met deze brief kunt u bezwaar aantekenen bij de verzekeraar die uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen wil accepteren op beperkende voorwaarden.

Download

Brief om uw medisch dossier op te vragen

Met deze brief kunt u bij de medisch adviseur van uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kopie├źn van uw volledige medische dossier inclusief medische adviezen opvragen.

Download

Protocol Verzekeringskeuringen

In dit protocol leest u aan welke regels medische keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen moeten voldoen.

Download

Gedragscode verzekeraars

Een algemene gedragscode met normen waaraan elke verzekeringsmaatschappij in Nederland zich zou moeten houden. De gedragscode is opgesteld door de belangenvereniging van de verzekeringmaatschappijen, het Verbond van Verzekeraars.

Download
Terug naar boven