fbpx
Ga naar content

Algemene Kinderbijslagwet: Veelgestelde vragen

Ja, maar alleen als uit de stageovereenkomst of de leer-arbeidsovereenkomst blijkt dat uw kind niet verplicht is om het werk tijdens de zomervakantie voort te zetten.

Dit ligt eraan waar u woont. Als u in Nederland woont en al kinderbijslag ontvangt, hoeft u voor volgende kinderen geen kinderbijslag meer aan te vragen.

Als u de geboorte van uw tweede kind aangeeft bij de gemeente, dan wordt de SVB automatisch daarvan op de hoogte gesteld. Als u buiten Nederland woont, dan moet u de geboorte wel doorgeven aan de SVB.

Nee, dat is niet nodig. Als uw kind een HBO-opleiding gaat volgen of naar de universiteit gaat, hoeft u die wijziging niet door te geven aan de SVB. De SVB krijgt deze gegevens van de IB-groep. Als uw kind recht heeft op studiefinanciering, dan stopt het recht op kinderbijslag.

Ja, dat heeft gevolgen voor uw kinderbijslag. Het is heel goed mogelijk dat u voor uw kind, toen hij/zij uitwonend was, dubbele kinderbijslag ontving. Dit heeft te maken met de onderhoudskosten die u voor hem had. Als uw kind weer thuis woont krijgt u maximaal enkele kinderbijslag.

Nee. Sinds 1 januari 1996 hebben kinderen boven de 18 jaar in principe geen recht meer op kinderbijslag.

Als uw kind studeert, kan hij/zij in de meeste gevallen een beroep doen op de Wet Studiefinanciering of op de Wet tegemoetkoming onderhoudsbijdrage en schoolkosten. Als uw kind werkloos en 18 jaar of ouder is, kan er een beroep worden gedaan op de Wet werk en bijstand (zie onderdeel Wet werk en bijstand).

In principe heeft u beiden recht op kinderbijslag. Dit heet 'samenloop'. Aangezien kinderbijslag niet aan beiden wordt uitbetaald, geldt dat de kinderbijslag wordt betaald aan degene die alimentatie voor het kind ontvangt.

Nee, u kunt geen kinderbijslag krijgen. Voor kinderen van 18 jaar en ouder bestaat er sinds 1 januari 1996 geen recht meer op kinderbijslag. Mogelijk heeft u wel recht op vermindering van belasting. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de belastingdienst in uw regio.

Of dit gevolgen zal hebben voor de kinderbijslag, ligt aan de situatie. Ieder kind mag een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag.

Hoeveel dat bedrag is, hangt af van de situatie. Indien uw kind jonger is dan 16 jaar en nog bij u thuis woont, dan mag uw kind het hele jaar zoveel bijverdienen als hij/zij wil. Is uw kind 16 of 17 jaar of woont uw kind niet meer thuis, dan geldt het volgende:

 • Woont uw kind bij u thuis? Dan moeten de bijverdiensten lager zijn dan 1.240 euro netto per kwartaal.
 • Woont uw kind niet meer bij u thuis? Dan is dit bedrag 1.754 euro netto voor eenmaal kinderbijslag en 1.081 euro netto voor tweemaal kinderbijslag. In de meeste gevallen zult u ook nog moeten aantonen dat u uw kind onderhoudt.

Met vakantiewerk in de zomervakantie mag uw kind in 2008 1.150 euro netto verdienen bovenop de al genoemde bedragen.

Dit ligt eraan. Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden speciale regels voor de kinderbijslag dan voor jongere kinderen. Een belangrijke voorwaarde voor kinderbijslag voor kinderen van 16 en 17 jaar, is dat uw kind naar school gaat.

Verandering van opleiding kan dus inderdaad gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Als uw kind in Nederland op een school zit waarvan het onderwijs door de overheid wordt betaald, dan hoeft u de verandering van school en stoppen met de opleiding niet aan de SVB door te geven.

De SVB krijgt deze gegevens automatisch van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Maar als uw kind bijvoorbeeld op een particuliere school zit, dan moet u de verandering van school en stoppen met de opleiding wel aan de SVB doorgeven.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

 • ONTZORGING

  Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

 • PERSOONLIJK

  Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

 • KWALITEIT

  Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven