fbpx
Ga naar content

AWBZ: Veelgestelde vragen

Een indicatiebesluit is maximaal vijf jaar geldig. In het indicatiebesluit kunt u precies nalezen, hoe lang een indicatie geldig is.

Als u een eigen bijdrage moet betalen krijgt u hierover bericht van het CAK. De hoogte van uw eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd en inkomen. De eigen bijdrage wordt ook door het CAK geïnd. Bent u het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage, dan moet u ook bij het CAK bezwaar maken.

Als een brief een beslissing is waar bezwaar tegen gemaakt kan worden, dan blijkt dat uit de brief zelf omdat in de brief staat dat als u het met de beslissing niet eens bent er een bezwaarschrift kan worden ingediend. Wij noemen dit wel een bezwaarclausule.

Maar soms staat deze clausule er niet in en is het toch een beslissing. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de instelling die de beslissing heeft afgegeven en te vragen of de brief inderdaad een beslissing is.

Krijgt u geen duidelijk antwoord hierop neem dan altijd contact op met een rechtshulpverlener. Als u een bezwaartermijn laat verlopen, staat daarmee de beslissing vast en kunt u er niets meer tegen doen.

U kunt uw aanvraag voor zorg schriftelijk met een aanvraagformulier of telefonisch indienen. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden via de website van het CIZ. Het is nog niet mogelijk om online een aanvraag in te dienen.

U kunt het aanvraagformulier zelf invullen of samen met uw arts of behandelaar, een familielid of goede kennis. Ook kunt u de hulp inroepen van MEE. Deze organisatie is speciaal in het leven geroepen voor mensen met een beperking en kan meehelpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Bij uw aanvraag stuurt u alle medische gegevens mee die voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Uw huisarts heeft over het algemeen al uw medische gegevens. Hoe meer gegevens u meestuurt hoe sneller uw aanvraag kan worden afgehandeld.

Dat hangt er van af. Als alles meteen duidelijk is, zal het CIZ snel een beslissing kunnen nemen. Het CIZ moet wel uiterlijk binnen zes weken na de binnenkomst van uw aanvraag een beslissing nemen. Doet het CIZ dat niet, informeer dan naar de reden waarom het besluit uitblijft.

Krijgt u geen of een onbevredigend antwoord, dien dan een klacht in of maak bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing.

Met een indicatiebesluit kunt u in heel Nederland zorg krijgen. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor in uw regio en geeft aan waar u de zorg wilt ontvangen. Wilt u de zorg ontvangen in een andere regio dan waar u woont, dan stuurt het zorgkantoor uw gegevens door naar het zorgkantoor in die regio. Het laatste zorgkantoor zorgt er dan voor dat u de toegewezen zorg krijgt.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit aan u en aan het zorgkantoor in uw regio. Als u dat wilt, stuurt het CIZ op uw verzoek het besluit aan de zorgaanbieder van uw keuze. U moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming geven..

Nee dat kan niet. Wel kunt u op het aanvraagformulier al vermelden dat u gebruik wilt maken van een PGB. Vervolgens zal het zorgkantoor beoordelen welk budget u krijgt.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven