Ga naar content

Toeslagenwet: Tips & Tricks

Als u ontslagen wordt hebt u soms een keuze of een gouden handdruk of een aanvulling van de WW-uitkering gedurende een bepaalde periode. Als uw WW-uitkering onder het minimum komt, is het beter om te kiezen voor een uitkering ineens. U voorkomt daarmee dat uw aanvulling volledig wordt verrekend met uw toeslag.

Als u van een uitkering moet gaan leven en uw inkomen komt onder het sociaal minimum terecht, dan hebt u recht op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Mogelijk heeft u ook nog recht op andere toeslagen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie over deze toeslagen kunt u bellen met…

Lees verder

Als u een uitkering moet aanvragen, is het handig om direct ook een toeslag aan te vragen. Daarmee voorkomt u dat u de aanvraag te laat indient en te maken krijgt met een tijdelijke verlaging van uw uitkering.

Als uw toeslag op uw uitkering niet voldoende is om op het sociaal minimum uit te komen, dan heeft u misschien recht op aanvullende bijstand van uw gemeente. U kunt deze uitkering aanvragen via het UWV. Voor meer informatie kunt u terecht op Werk.nl.

Lees verder

Terug naar boven