Ga naar content

Bezwaar & beroep: Tips & Tricks

Als u het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie, overweeg dan om een schriftelijke klacht of een bezwaar in te dienen.

Om zoveel mogelijk kans op succes te maken bij het vragen van een voorlopige voorziening is het belangrijk dat u uw spoedeisend belang goed onderbouwt. Stuur bijvoorbeeld uw bankafschriften en een overzicht van uw vaste lasten en schulden mee als u duidelijk wilt maken dat u vanwege financiƫle reden een snelle beslissing nodig heeft.

U kunt de rechtbank vragen de uitkeringsinstantie te veroordelen in het voldoen van de kosten en eventuele schade. U moet de rechtbank hier wel om verzoeken voordat er een uitspraak is gedaan. Het is dan ook verstandig in uw verzoekschrift al te vragen om een zogenaamde kostenveroordeling.

Dien een klacht bij voorkeur schriftelijk (of per e-mail) in en bewaar een kopie van uw klachtbericht.

Als u van mening bent dat u schade geleden heeft door het optreden van (een medewerker van) een (uitkerings)instantie, schakel dan een gespecialiseerde advocaat. Hij of zij kan u een goede inschatting geven van uw kans om deze schade gecompenseerd te krijgen.

Als u meer tijd nodig heeft om bezwaar te maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie, maak dan tenminste voorlopig bezwaar. Dit houdt in dat u binnen de bezwaartermijn de uitkeringsinstantie schriftelijk meedeelt dat u het met de beslissing niet eens bent, maar dat u nog enige tijd nodig heeft om uw motivering op papier…

Lees verder

Doe in uw bezwaarschrift aan de uitkeringsinstantie direct een verzoek voor een vergoeding van door u gemaakte kosten. Doet u dit niet, dan kan dat later te laat zijn.

Het is handig om de medische redenen voor uw bezwaar in een aparte bijlage te zetten. UWV kan besluiten uw werkgever bij de bezwaarprocedure te betrekken. Uw werkgever krijgt dan een kopie van uw bezwaarschrift. De bijlage met uw medische gegevens krijgt uw werkgever dan niet.

Wanneer de beslissing op bezwaar maar niet wordt toegezonden, kunt u beroep bij de rechtbank aantekenen wegens het uitblijven van de beslissing op bezwaar. U kunt er ook voor kiezen om eerst een klacht bij de uitkeringsinstantie in te dienen.

U kunt in een bezwaarprocedure ook vragen om mediation. Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld, die met u en de uitkeringsinstantie alle kanten en achtergronden van het probleem bespreekt. Samen bedenkt u een oplossing waar u zich allebei in kunt vinden. Wanneer de oplossing niet gevonden wordt, wordt de bezwaarprocedure gewoon voortgezet. Wat in…

Lees verder

Terug naar boven