Ga naar content

AWBZ: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Bezwaar tegen indicatiestelling of beslissing zorgkantoor of zorgverzekeraar

In het kader van de AWBZ kunt u op verschillende momenten geconfronteerd worden met een beslissing waar u het niet mee eens bent.

Lees verder

AWBZ: zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB)?

Als u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg, kunt u een keuze maken uit...

Lees verder

Welke soorten zorg zijn er in de AWBZ?

De AWBZ kent in 2008 zes verschillende soorten zorg, de zogenaamde ‘functies'...

Lees verder

Wie voert de AWBZ uit?

De AWBZ wordt uitgevoerd door aan de zorgverzekeraars verbonden zorgkantoren. In Nederland zijn 32 zogenaamde zorgkantoren.

Lees verder

AWBZ: gebruikelijke zorg, mantelzorg en respijtzorg

Of u AWBZ-zorg krijgt, hangt af van uw situatie. Het CIZ kijkt daarvoor naar uw gezondheid en uw thuissituatie. Er zal gekeken worden naar wat u eventueel nog zelf kunt doen.

Lees verder

Hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor AWBZ-zorg?

Om voor zorg op grond van de AWBZ in aanmerking te komen moet er een aanvraag worden ingediend. Deze aanvraag moet u indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg, CIZ.

Lees verder

Wat is de AWBZ en ben ik hiervoor verzekerd?

De AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten. Het is een zogenaamde volksverzekering die de medische zorg dekt die u niet of slechts tegen een hoge premie zou kunnen verzekeren.

Lees verder
Terug naar boven