fbpx
Ga naar content

AOV ondernemers: Veelgestelde vragen

Maak direct bezwaar bij de medisch adviseur. Leg uit waarom u minder kunt en waar uw beperkingen liggen. Als de medisch adviseur weigert om het belastbaarheidsprofiel aan te passen, schakel dan direct juridische hulp in.

Meld uw bezwaar bij de verzekeraar. Het belastbaarheidsprofiel vormt het vertrekpunt voor de arbeidsdeskundige. Als uw belastbaarheid fout is ingeschat, dan zal een daarop gebaseerd arbeidsdeskundig onderzoek (waarschijnlijk) een verkeerde uitkomst hebben.

Het is dus verstandig om eerst het belastbaarheidsprofiel bij te stellen om daarna het arbeidsdeskundig onderzoek te doen op basis van het juiste belastbaarheidsprofiel. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat het arbeidsdeskundig onderzoek sowieso over moet worden gedaan, omdat van verkeerde uitgangspunten werd uitgegaan. Als de verzekeraar niet naar u luistert, schakel dan juridische hulp in.

Ja, dat kan. De uitkering van het UWV is gebaseerd op de wet, bijvoorbeeld de WAZ, WAO of WIA. In die wetten staat precies wanneer u recht hebt op een uitkering en hoe de uitkering wordt vastgesteld. Het UWV keert volgens de wet uit.

Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet op de wet gebaseerd, maar op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst heeft een andere inhoud dan de WAZ, WAO of WIA. De verzekeringsovereenkomst heeft andere grondslagen en een andere systematiek.

Daarom kunnen de arbeidsongeschiktheidspercentages verschillend zijn. Het kan zelfs gebeuren dat u van het UWV wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en van uw eigen verzekeraar niet.

 Ja, dit gebeurt helaas vaak. Mensen krijgen jarenlang een uitkering en ineens wordt de uitkering stopgezet. Dat u al zo lang een uitkering heeft gekregen, betekent niet dat u daar altijd recht op heeft of houdt.

Zo gebeurt het vaak dat de verzekeraar een nieuwe medische of arbeidsdeskundige keuring regelt en de uitkomst daarvan aangrijpt om de uitkering te staken. Als u de zaak aan de rechter voorlegt, dan zal deze aan de hand van alle feiten onderzoeken of u nog steeds recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Dat hangt af van het aanvraagformulier dat de verzekeraar hanteert. Als in de vragenlijst over uw gezondheid niet is gevraagd naar bepaalde feiten, dan kan de verzekeraar geen beroep doen op verzwijging van die feiten, tenzij u opzettelijk handelde om de verzekeraar te misleiden.

Dat hangt af van de polisvoorwaarden. Veel polissen geven recht op premievrijstelling, maar er zijn ook polissen op de markt waarbij u toch premie moet blijven betalen bij arbeidsongeschiktheid. In uw polisvoorwaarden staat of u recht hebt op premievrijstelling.

Dien een klacht in bij de directie van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij het KiFid.

Het Schadeprotocol is een door verzekeraars ontwikkelde standaard. Uw verzekeraar zal moeten motiveren waarom in uw geval van die standaardprocedure werd afgeweken. Gebeurt dat niet, dan mag worden aangenomen dat het KiFid uw klacht gegrond zal verklaren. De verzekeraar zal de behandeling van uw claim dan moeten aanpassen.

Ja, u moet dit melden als het strafbare feit of uw veroordeling heeft plaatsgevonden in een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag. U hoeft uw strafrechtelijke verleden overigens niet spontaan te melden, de verzekeringsmaatschappij moet hier gericht naar vragen.

Nee, de verzekeraar moet hiervoor wel een goede reden hebben. De verzekeraar moet aangeven waarom hij een keuring nodig vindt. Ook moet de verzekeraar u er op wijzen dat u bezwaar kunt maken tegen de keuring.

Nee, als u redelijke bezwaren hebt tegen de keuringsarts, dan kunt u aan de verzekeraar vragen om een andere keuringsarts aan te wijzen. Wie de keuring verricht, kan van invloed zijn op de keuringsuitslag. Zo zijn er artsen die erom bekend staan een voor verzekeraars gunstig rapport te schrijven. Een verzekeraar zal u graag door een dergelijke arts laten keuren.

Om te voorkomen dat u bij een keuringsarts terecht komt die vooral ten gunste van verzekeraars rapporteert, is het belangrijk dat u voor de keuring onderzoekt wie u keurt en hoe deze arts bekend staat.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven