fbpx
Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

Voor het indienen van een hoger beroepschrift geldt een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt zeer strikt toegepast. Als u te laat bent, moet u er rekening mee houden dat de beslissing van de rechtbank daarmee onaantastbaar is geworden.

U kunt hoger beroep in stellen bij de Centrale Raad van Beroep door middel van een zogenaamd hoger beroepsschrift (in de vorm van een brief), waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank. Ook moet u in dit hoger beroepsschrift aangeven waarom u het niet met de rechtbank eens bent.

U kunt zelf hoger beroep aantekenen, zonder juridische bijstand. Toch is het erg belangrijk om wel een professionele rechtshulpverlener in de arm te nemen. Uw kansen op succes in de gerechtelijke procedure kunnen hierdoor fors toenemen.

De hoger beroepprocedure is niet kosteloos. U moet een bijdrage in de administratieve kosten betalen. Deze bijdrage wordt griffierecht genoemd. In een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep is dit een bedrag van 110 euro. Als u daarnaast een advocaat of jurist heeft ingeschakeld, komen deze kosten in principe ook voor uw rekening.

Als de Centrale Raad van Beroep uw hoger beroep gegrond verklaart, krijgt u het door u betaalde griffierecht door de uitkeringsinstantie vergoed.

Dat is mogelijk. Toch moet u er rekening mee houden dat u niet alle gemaakte kosten volledig vergoed krijgt, zelfs niet als u de procedure wint.

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de Centrale Raad van Beroep vragen u een schadevergoeding toe te kennen. U moet hier dan wel nadrukkelijk om gevraagd hebben voordat de Centrale Raad van Beroep tot een uitspraak gekomen is.

U kunt uw klacht dan indienen bij de instantie zelf. Binnen elke uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente is een speciale medewerker of klachtencommissie aangesteld om klachten af te handelen.

Hoewel u een mondeling kunt klagen, heeft een schriftelijke klacht vaak meer effect. Als de betreffende instantie geen standaard klachtenformulier heeft, kunt u gewoon een brief sturen. Geef in deze klachtenbrief aan wat er gebeurd is en waarom u precies een klacht indient.

Het gaat bij een klacht altijd om de manier waarop u door de uitkeringsinstantie bent behandeld. Bij bezwaar (en beroep) gaat om een beslissing van een instantie waar u het niet mee eens bent.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven