Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

Dat is mogelijk. Toch moet u er rekening mee houden dat u niet alle gemaakte kosten volledig vergoed krijgt, zelfs niet als u de procedure wint.

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de Centrale Raad van Beroep vragen u een schadevergoeding toe te kennen. U moet hier dan wel nadrukkelijk om gevraagd hebben voordat de Centrale Raad van Beroep tot een uitspraak gekomen is.

U kunt uw klacht dan indienen bij de instantie zelf. Binnen elke uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente is een speciale medewerker of klachtencommissie aangesteld om klachten af te handelen.

Hoewel u een mondeling kunt klagen, heeft een schriftelijke klacht vaak meer effect. Als de betreffende instantie geen standaard klachtenformulier heeft, kunt u gewoon een brief sturen. Geef in deze klachtenbrief aan wat er gebeurd is en waarom u precies een klacht indient.

Het gaat bij een klacht altijd om de manier waarop u door de uitkeringsinstantie bent behandeld. Bij bezwaar (en beroep) gaat om een beslissing van een instantie waar u het niet mee eens bent.

Als de uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente uw klacht gegrond verklaard, moet hier een bepaald gevolg aan verbonden worden. Dit gevolg kan bestaat uit excuses en/of een verhelderend gesprek met de betreffende medewerker. Als u schade geleden heeft, kunt u de betreffende instantie vragen om deze schade te vergoeden.

In het algemeen heeft het indienen van een klacht zeker wel zin. De betreffende instantie kan haar gedrag of beleid bijstellen. Bovendien wordt het makkelijker om eventuele schade op de (uitkerings)instantie te verhalen als uw klacht gegrond verklaard wordt.

Voor het indienen van een hoger beroepschrift geldt een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt zeer strikt toegepast. Als u te laat bent, moet u er rekening mee houden dat de beslissing van de rechtbank daarmee onaantastbaar is geworden.

U kunt hoger beroep in stellen bij de Centrale Raad van Beroep door middel van een zogenaamd hoger beroepsschrift (in de vorm van een brief), waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met het vonnis van de rechtbank. Ook moet u in dit hoger beroepsschrift aangeven waarom u het niet met de rechtbank eens bent.

U kunt zelf hoger beroep aantekenen, zonder juridische bijstand. Toch is het erg belangrijk om wel een professionele rechtshulpverlener in de arm te nemen. Uw kansen op succes in de gerechtelijke procedure kunnen hierdoor fors toenemen.

Terug naar boven