fbpx
Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

Als de uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente uw klacht gegrond verklaard, moet hier een bepaald gevolg aan verbonden worden. Dit gevolg kan bestaat uit excuses en/of een verhelderend gesprek met de betreffende medewerker. Als u schade geleden heeft, kunt u de betreffende instantie vragen om deze schade te vergoeden.

In het algemeen heeft het indienen van een klacht zeker wel zin. De betreffende instantie kan haar gedrag of beleid bijstellen. Bovendien wordt het makkelijker om eventuele schade op de (uitkerings)instantie te verhalen als uw klacht gegrond verklaard wordt.

Als u het niet (helemaal) eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie naar aanleiding van uw bezwaarschrift genomen heeft (de zogenaamde beslissing op bezwaar), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Op een verzoek om een voorlopige voorziening wordt snel beslist, meestal binnen enkele weken, maar bij grote spoed ook wel binnen enkele dagen of uren.

U tekent beroep aan door middel van een beroepschrift gericht aan (de sector bestuursrecht) van de rechtbank. In feite is het beroepschrift een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie. U kunt uw beroepschrift het beste per aangetekende post versturen.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank in beroep, kunt u hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Ook de uitkeringsinstantie kan hoger beroep instellen.

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop de uitkeringsinstantie u heeft behandeld. Denk hierbij aan de situatie dat het te lang duurt voor u een reactie krijgt op uw aanvraag of als u niet wordt teruggebeld terwijl dat wel is afgesproken. U kunt beroep aantekenen als u het niet eens bent met een officiele beslissing op bezwaar van de uitkeringsinstantie.

Zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan, blijft de oorspronkelijk beslissing geldig. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, schort uw beroepschrift de terugbetaling niet op.

U hoeft u niet bij te laten staan door een advocaat of een andere deskundige. U mag zelf (voorlopig) beroep aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol beroep kunnen leiden.

De rechtbank vergoedt echter alleen uw proceskosten, wanneer u deze gemaakt heeft door inschakeling van een professioneel rechtshulpverlener. In de praktijk krijgt u meestal slechts een deel van de werkelijke kosten vergoed. U kunt daarnaast om een vergoeding van schade vragen, bijvoorbeeld de wettelijke rente over de te laat betaalde uitkering.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven