fbpx
Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

In het algemeen heeft het indienen van een klacht zeker wel zin. De betreffende instantie kan haar gedrag of beleid bijstellen. Bovendien wordt het makkelijker om eventuele schade op de (uitkerings)instantie te verhalen als uw klacht gegrond verklaard wordt.

Voor het indienen van een hoger beroepschrift geldt een termijn van 6 weken. Deze termijn wordt zeer strikt toegepast. Als u te laat bent, moet u er rekening mee houden dat de beslissing van de rechtbank daarmee onaantastbaar is geworden.

Zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan, blijft de oorspronkelijk beslissing geldig. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, schort uw beroepschrift de terugbetaling niet op.

U hoeft u niet bij te laten staan door een advocaat of een andere deskundige. U mag zelf (voorlopig) beroep aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol beroep kunnen leiden.

De rechtbank vergoedt echter alleen uw proceskosten, wanneer u deze gemaakt heeft door inschakeling van een professioneel rechtshulpverlener. In de praktijk krijgt u meestal slechts een deel van de werkelijke kosten vergoed. U kunt daarnaast om een vergoeding van schade vragen, bijvoorbeeld de wettelijke rente over de te laat betaalde uitkering.

Ook wanneer u beroep heeft ingesteld, kan de uitkeringsinstantie haar beslissing gewoon (blijven) uitvoeren. U kunt via een spoedprocedure (een zogenaamde voorlopige voorziening) de rechtbank verzoeken om het besluit voorlopig te schorsen.

Als uw zaak spoedeisend is, kan de rechtbank beslissen uw zaak versneld te behandelen. Dit betekent dat termijnen binnen de procedure worden ingekort om sneller tot de zitting en de uitspraak te komen. U kunt om een versnelde behandeling vragen. U moet daarbij dan wel aangeven waarom u vindt dat uw zaak versneld, dus met voorrang, moet worden behandeld.

Ja, het is vrij gebruikelijk en vaak ook wenselijk dat u zich door een advocaat of jurist laat bijstaan. Als u zich wilt laten bijstaan door iemand die geen professioneel rechtshulpverlener is, dan moet u de rechtbank dit via een machtiging laten weten.

Met een dergelijke machtiging verklaart u dat een bepaalde persoon in uw plaats op mag treden. Dit betekent dat de gemachtigde namens u het beroepschrift ondertekent en eventueel de gronden bij het beroep voor u opstelt. Ook kan de gemachtigde op de hoorzitting namens u het woord doen. De rechtbank zal alle correspondentie dan ook aan uw gemachtigde sturen.

Ook als u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, kan de uitkeringsinstantie zijn besluit toch uitvoeren. Uw bezwaar of beroep heeft namelijk in het algemeen geen 'schorsende werking'. U kunt bij de rechtbank een spoedprocedure starten om de rechter te vragen het besluit van de uitkeringsinstantie voorlopig op te schorten.

Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u daarnaast al bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen de betreffende beslissing. Ook moet u een spoedeisend belang hebben. Het feit dat u op korte termijn in financiële problemen komt, kan een spoedeisend belang zijn.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven