Ga naar content

Wet maatschappelijke ondersteuning: Veelgestelde vragen

Ja, dit kan. Omdat iedere gemeente zelf mag bepalen hoe de Wmo wordt uitgevoerd, kunnen er hierdoor inderdaad verschillen ontstaan tussen gemeenten.

Nee, dit kan niet. U kunt uw Wmo-voorziening alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u gebruik wilt maken van de Wmo-regelingen in een andere gemeente, dan zult u naar die gemeente moeten verhuizen.

 Als u uw woning niet meer op een normale manier kunt gebruiken, dan kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor een aanpassing van uw woning. De kosten van een aanpassing kunnen hoog zijn. Uw gemeente zal in zo´n geval eerst onderzoeken of een verhuizing naar een andere woning niet een goedkoper alternatief is.

Er kan een woning voor u beschikbaar zijn die al is aangepast of die gemakkelijker is aan te passen dan uw huidige woning. Verhuizen kan in dat geval voorrang hebben.

Als u in een rolstoel zit en u kunt uw trap niet meer gebruiken, ook niet met een traplift, dan zal er een voorziening getroffen moeten worden waardoor u toch gebruik kunt maken van uw slaap- en badkamer. Een oplossing is het plaatsen van een aanbouw aan uw woning. In de aanbouw kan dan bijvoorbeeld een slaapkamer met badkamer worden gemaakt.

Een aanbouw is heel duur en zal doorgaans niet de goedkoopste oplossing zijn. In plaats van een aanbouw aan uw woning kan uw gemeente, als dat mogelijk is, een losse woonunit bij uw woning plaatsen. Maar het kan ook zijn dat de gemeente aangeeft dat u moet verhuizen naar een voor u geschiktere woning. U komt dan wel in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding.

Mogelijk kunt u hiervoor gebruik maken van Valys. Valys is bovenregionaal taxivervoer voor mensen die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Valys valt niet onder de Wmo, maar wordt afzonderlijk door de rijksoverheid georganiseerd.

Het vervoer van Valys is bedoeld voor het maken van sociaal recreatieve uitstapjes naar plekken buiten uw regio. Valys kan niet gebruikt worden voor reizen naar bijvoorbeeld school, werk of het ziekenhuis. Daarvoor kunt u weer terecht bij het UWV.

Ja, dit kan. In de Wmo staat namelijk dat u inspraak heeft als de plannen in uw gemeente gemaakt worden. De gemeente moet dan aan haar burgers vragen wat ze van de plannen van de gemeente vinden en of ze nog andere wensen hebben.

Dat moet de gemeente ook vragen aan organisaties en verenigingen die met de Wmo te maken hebben. Zo zal een gehandicaptenraad of een ouderenbond zijn mening kunnen geven. De meeste gemeenten houden u op de hoogte via hun website, inspraakavonden en via de huis-aan-huisbladen.

Nee, u hoeft zich niet voor de Wmo te verzekeren. Indirect betaalt u via de belasting natuurlijk wel voor de zorg die via de Wmo geleverd wordt. Het kan overigens wel zo zijn dat bij bepaalde vormen van zorg die via de Wmo geleverd wordt een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Dit houdt in dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Het restantbedrag wordt betaald door de gemeente.

U kunt ongeacht uw leeftijd gebruik maken van de Wmo. Er geldt geen minimumleeftijd.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. De Wmo-voorzieningen kunnen voor u een uitkomst bieden als u beperkingen in het dagelijks leven ervaart wegens uw leeftijd, ziekte of handicap.

U kunt bij uw eigen gemeente de Wmo-voorzieningen aanvragen. Veel gemeenten hebben een speciaal Wmo-loket voor vragen en advies. Bij de gemeente vult u een aanvraagformulier in. Er wordt soms ook gevraagd naar de hoogte van uw inkomen.

Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Ook moet u invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Anders betaalt u misschien teveel eigen bijdrage.

Terug naar boven