fbpx
Ga naar content

Algemene Ouderdomswet: Veelgestelde vragen

Helaas kunt u niet meer in alle landen ter wereld een AOW-pensioen ontvangen. Dat kan alleen in de EU of in een zogenaamd verdragsland.

Het omslagstelsel houdt in dat de AOW-uitkeringen van 65-plussers in Nederland betaald worden door de premies die 65-minners op dit moment verplicht afdragen via de belastingheffing.

Naarmate de Nederlandse bevolking vergrijst, zal het steeds lastiger worden om op deze manier de AOW-pensioenen ook voor de volgende generaties veilig te stellen.

Uw vrouw komt dan in aanmerking voor de algemene heffingskorting. Zij kan dit aanvragen bij de Belastingdienst. Zij krijgt dan maandelijks het bedrag aan algemene heffingskorting uitbetaald.

Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw pensioen. U mag zoveel bijverdienen als u wilt.

Ja, de overlijdensuitkering is gelijk aan één maand AOW-pensioen, zonder toeslag maar met vakantietoeslag. Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden.

Allereerst uw partner. Is die er niet dan uw minderjarige kinderen. Zijn die er niet dan gaat de uitkering naar degene met wie u samenwoonde en voor wie u meer dan de helft in het levensonderhoud voorzag.

Ja, dat heeft tot gevolg dat uw AOW-pensioen voor alleenstaande wordt verlaagd naar dat voor een gehuwde. Uw pensioen daalt dan van 70% van het minimumloon naar 50% van het minimumloon.

Nee, maar dan moet u wel echt een LAT-relatie hebben. Als u meer dan de helft van de tijd bij elkaar bent, dan woont u samen. Het maakt dan niet uit dat u beiden een eigen woning aanhoudt.

Als het SVB uw situatie als een gezamenlijke huishouding aanmerkt, heeft u slechts recht op een lager AOW-pensioen. Bij twijfel is het daarom verstandig om contact op te nemen met een advocaat of jurist.

Als u met een andere meerderjarige uw hoofdverblijf hebt in dezelfde woning en ook voor elkaar zorgt. Dat kan financieel, bijvoorbeeld door een en/of rekening, verzekeringen op beider naam, maar bijvoorbeeld ook door voor elkaar boodschappen te doen, te koken enz.

De aard van uw relatie doet er niet toe. Twee goede vrienden/vriendinnen kunnen dus ook als samenwonend worden gezien.

Als u samen met een kind of ouder in een woning woont.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven