fbpx
Ga naar content

Algemene Ouderdomswet: Veelgestelde vragen

Helaas kunt u niet meer in alle landen ter wereld een AOW-pensioen ontvangen. Dat kan alleen in de EU of in een zogenaamd verdragsland.

Het omslagstelsel houdt in dat de AOW-uitkeringen van 65-plussers in Nederland betaald worden door de premies die 65-minners op dit moment verplicht afdragen via de belastingheffing.

Naarmate de Nederlandse bevolking vergrijst, zal het steeds lastiger worden om op deze manier de AOW-pensioenen ook voor de volgende generaties veilig te stellen.

Ja, dat heeft tot gevolg dat uw AOW-pensioen voor alleenstaande wordt verlaagd naar dat voor een gehuwde. Uw pensioen daalt dan van 70% van het minimumloon naar 50% van het minimumloon.

Nee, maar dan moet u wel echt een LAT-relatie hebben. Als u meer dan de helft van de tijd bij elkaar bent, dan woont u samen. Het maakt dan niet uit dat u beiden een eigen woning aanhoudt.

Als het SVB uw situatie als een gezamenlijke huishouding aanmerkt, heeft u slechts recht op een lager AOW-pensioen. Bij twijfel is het daarom verstandig om contact op te nemen met een advocaat of jurist.

Als u met een andere meerderjarige uw hoofdverblijf hebt in dezelfde woning en ook voor elkaar zorgt. Dat kan financieel, bijvoorbeeld door een en/of rekening, verzekeringen op beider naam, maar bijvoorbeeld ook door voor elkaar boodschappen te doen, te koken enz.

De aard van uw relatie doet er niet toe. Twee goede vrienden/vriendinnen kunnen dus ook als samenwonend worden gezien.

Als u samen met een kind of ouder in een woning woont.

Dat mag wel, maar beter kunt u om een schriftelijke bevestiging vragen. Mondelinge mededelingen zijn later eventueel lastig om te bewijzen.

Als u in Nederland in een gemeente staat ingeschreven, krijgt u zes maanden voordat u 65 jaar wordt het formulier automatisch door de SVB toegestuurd. U kunt uw AOW vervolgens per post maar ook via het internet aanvragen.

Als u in een EU-land of een ander land woont waarmee Nederland speciale afspraken gemaakt heeft, dan kunt het pensioen aanvragen in uw woonland. Dit geldt alleen als u in uw woonland verzekerd bent geweest voor sociale verzekeringen. Is dat niet het geval, dan vraagt u het pensioen bij de SVB aan. Woont u niet in de EU of een zogenaamd verdragsland, dan kunt u het AOW-pensioen aanvragen bij de SVB te Roermond.

Als u gedurende vijftig jaren verzekerd bent geweest voor de AOW, dan is de hoogte van uw AOW-uitkering afhankelijk van uw leefsituatie. Voor een alleenstaande bedraagt het AOW-pensioen in principe 70% van het nettominimumloon.

Voor gehuwden en/of samenwonenden geldt een AOW-uitkering van 50% van het nettominimumloon (per persoon). Voor eenoudergezinnen is de AOW-uitkering gelijk 90% van het netto minimumloon.

Op de website van de SVB vindt u de meest actuele bedragen.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven