fbpx
Ga naar content

Algemene Ouderdomswet: Veelgestelde vragen

Helaas kunt u niet meer in alle landen ter wereld een AOW-pensioen ontvangen. Dat kan alleen in de EU of in een zogenaamd verdragsland.

Het omslagstelsel houdt in dat de AOW-uitkeringen van 65-plussers in Nederland betaald worden door de premies die 65-minners op dit moment verplicht afdragen via de belastingheffing.

Naarmate de Nederlandse bevolking vergrijst, zal het steeds lastiger worden om op deze manier de AOW-pensioenen ook voor de volgende generaties veilig te stellen.

Als u samen met een kind of ouder in een woning woont.

Dat mag wel, maar beter kunt u om een schriftelijke bevestiging vragen. Mondelinge mededelingen zijn later eventueel lastig om te bewijzen.

Als u in Nederland in een gemeente staat ingeschreven, krijgt u zes maanden voordat u 65 jaar wordt het formulier automatisch door de SVB toegestuurd. U kunt uw AOW vervolgens per post maar ook via het internet aanvragen.

Als u in een EU-land of een ander land woont waarmee Nederland speciale afspraken gemaakt heeft, dan kunt het pensioen aanvragen in uw woonland. Dit geldt alleen als u in uw woonland verzekerd bent geweest voor sociale verzekeringen. Is dat niet het geval, dan vraagt u het pensioen bij de SVB aan. Woont u niet in de EU of een zogenaamd verdragsland, dan kunt u het AOW-pensioen aanvragen bij de SVB te Roermond.

Als u gedurende vijftig jaren verzekerd bent geweest voor de AOW, dan is de hoogte van uw AOW-uitkering afhankelijk van uw leefsituatie. Voor een alleenstaande bedraagt het AOW-pensioen in principe 70% van het nettominimumloon.

Voor gehuwden en/of samenwonenden geldt een AOW-uitkering van 50% van het nettominimumloon (per persoon). Voor eenoudergezinnen is de AOW-uitkering gelijk 90% van het netto minimumloon.

Op de website van de SVB vindt u de meest actuele bedragen.

U krijgt een toeslag voor uw vrouw totdat zij 65 jaar is. Daarna krijgt zij zelf een AOW-pensioen. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen van uw vrouw. Inkomsten uit arbeid, zoals loon, worden gedeeltelijk vrijgelaten.

Inkomsten uit in verband met arbeid, zoals bijvoorbeeld een WAO-uitkering worden volledig van de toeslag afgetrokken.

Ja, dat klopt. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de AOW-toeslag afgeschaft. Dat betekent dat u bij een aanvraag voor een AOW-pensioen vanaf die datum geen toeslag meer voor uw partner kunt krijgen. Had u al een toeslag op 1 januari 2015, dan houdt u deze.

Uw vrouw komt dan in aanmerking voor de algemene heffingskorting. Zij kan dit aanvragen bij de Belastingdienst. Zij krijgt dan maandelijks het bedrag aan algemene heffingskorting uitbetaald.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven