Ga naar content

Toeslagenwet: Praktijkvoorbeelden

Te laat aanvragen van toeslag leidt tot korting

Mevrouw De Leeuw ontvangt van het UWV een zogenaamde WAZ-uitkering. Zij vergeet een toeslag op grond van de Toeslagenwet aan te vragen.

Lees verder

Uitzonderlijk geval. Toeslag met langer dan één jaar terugwerkende kracht.

Mevrouw Kaya heeft vanaf 14 augustus 2000 een volledige WAO uitkering ontvangen. Vanaf 4 september 2000 heeft zij 32 uur per week gewerkt. Als gevolg daarvan ontving zij vanaf deze datum (tijdelijk) geen uitkering.

Lees verder
Terug naar boven