fbpx
Ga naar content

Toeslagenwet: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Bezwaar en beroep over toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW)

Als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV over uw toeslag, dan kunt u binnen zes weken na verzending van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij het UWV.

Lees verder

Hoe vraag ik een toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW) aan?

U krijgt een toeslag in het kader van de Toeslagenwet niet automatisch uitgekeerd. U moet hiervoor een aparte aanvraag indienen. Als u gehuwd of samenwonend bent, moet u partner de aanvraag mee ondertekenen.

Lees verder

Met welk inkomen of vermogen wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW)?

Om te bepalen of u recht heeft op een toeslag, wordt er gekeken naar het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Onder inkomen wordt verstaan alle inkomsten dat uit of in verband met arbeid wordt verkregen.

Lees verder

Hoe hoog is de toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW)?

De toeslag vult uw uitkering aan tot maximaal het voor u geldende sociale minimum. Voor gehuwden/samenwonenden, éénoudergezinnen en alleenstaanden gelden aparte bedragen. In de Toeslagenwet worden daarvoor bedragen per dag genoemd.

Lees verder

Wanneer heb ik recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet(TW)?

Of u in aanmerking komt voor een toeslag hangt voor een deel af van uw persoonlijke levensomstandigheden. Uw recht op een toeslag maar ook de hoogte van de toeslag is afhankelijk van de vraag of u gehuwd/samenwonend bent of alleenstaande (met of zonder kind).

Lees verder

In welke leefvorm val ik voor de Toeslagenwet (TW)?

Of u in aanmerking komt voor een toeslag hangt voor een deel af van uw persoonlijke levensomstandigheden. Uw recht op een toeslag maar ook de hoogte van de toeslag is afhankelijk van de vraag of u gehuwd/samenwonend bent of alleenstaande (met of zonder kind).

Lees verder

Op welke uitkeringen geeft de Toeslagenwet (TW) een aanvulling?

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, heeft u mogelijk recht op een toeslag op grond van Toeslagenwet. U kunt dan mogelijk een aanvulling krijgen op bijvoorbeeld een WW, ZW of WIA-uitkering.

Lees verder

Wat is de Toeslagenwet (TW) precies?

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kunt u een uitkering aanvragen. Het kan zijn dat deze uitkering te laag is om van rond te komen. In het algemeen is een uitkering namelijk maar 70% van uw laatstgenoten inkomen.

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven