fbpx
Ga naar content

Hoe vraag ik een toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW) aan?

U krijgt een toeslag in het kader van de Toeslagenwet niet automatisch uitgekeerd. U moet hiervoor een aparte aanvraag indienen. Als u gehuwd of samenwonend bent, moet u partner de aanvraag mee ondertekenen.

Waar aanvragen?

Een toeslag op een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV Werkbedrijf. Krijgt u als werknemer door veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld doordat het inkomen van uw partner wegvalt) tijdens de looptijd van een uitkering recht op een toeslag, dan moet u de toeslag bij het UWV aanvragen.

Voor een toeslag op loon, ZW-, WAZ-, WAZO-, WAO-, WIA, of WAJONG-uitkering moet u de toeslag bij het UWV aanvragen. Dit kunt u online doen. U kunt ook bellen via 0900-92 94 (UWV Telefoon Werknemers) om een formulier aan te vragen.

De aanvraag voor een toeslag moet u binnen 6 weken na het toekennen van de uitkering indienen bij het UWV. Als u een aanvraag na 6 weken indient bent u te laat en overtreedt u de voorschriften. Het UWV kan dan een maatregel opleggen. Dat wil zeggen dat het UWV uw toeslag tijdelijk verlaagd. U krijgt dan dus wel met terugwerkende kracht een toeslag maar deze wordt dan wel tijdelijk verlaagd.

Overigens kan het UWV met maximaal één jaar terugwerkende kracht een toeslag toekennen. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan het UWV hiervan afwijken. Dat u niet wist dat de Toeslagenwet bestond of verblijf in het buitenland maken uw geval niet tot een zeer bijzonder geval.

Wanneer wordt de toeslag uitbetaald?

Als u volgens het UWV recht heeft op een toeslag, dan wordt deze toeslag tegelijkertijd met uw andere uitkering uitbetaald. Als u geen andere uitkering heeft, maar toch recht heeft op een toeslag, dan wordt de toeslag uitbetaald op de momenten die u heeft aangegeven bij uw aanvraag.

Duur van de toeslag

In principe duurt de toeslag net zo lang als de andere uitkering die u van het UWV ontvangt. Ook is het mogelijk dat u een toeslag ontvangt op uw loon bijvoorbeeld als u door langdurige arbeidsongeschiktheid een lager loon van uw werkgever ontvangt. De toeslag stopt als uw andere uitkering stopt of als de loondoorbetaling van uw werkgever eindigt.

Wijzigingen doorgeven

Omdat wijzigingen in uw situatie van invloed kunnen zijn op de toeslag, is het belangrijk dat u deze wijzigingen altijd direct doorgeeft aan het UWV. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw gezinssituatie is gewijzigd, of dat uw (gezins)inkomen is veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een kind krijgt of het inkomen van uw partner wegvalt.

Wijzigingen kunt u ook online doorgeven. Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers: 0900-92 94 (lokaal tarief).

Ook interessant voor u:

Terug naar boven