fbpx
Ga naar content

Wanneer heb ik recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet(TW)?

Of u in aanmerking komt voor een toeslag hangt voor een deel af van uw persoonlijke levensomstandigheden. Uw recht op een toeslag maar ook de hoogte van de toeslag is afhankelijk van de vraag of u gehuwd/samenwonend bent of alleenstaande (met of zonder kind).

Volgens de Toeslagenwet valt u in een van de volgende drie leefvormen:

1. de gehuwde
2. de ongehuwde met een kind jonger dan 18 jaar
3. de ongehuwde

Als u in de categorie ‘gehuwden’ valt heeft u recht op een toeslag als:

  • U recht heeft op een uitkering (ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong of Wamil) of als u van uw werkgever tijdens het tweede ziektejaar een deel van uw loon ontvangt, en
  • Het inkomen van u en uw partner, lager is dan het voor hen geldende minimumloon, en
  • Uw recht op een uitkering niet is uitgesloten. Dat is het geval als u gehuwd bent of samenwoont met een partner die is geboren na 31 december 1971. Als er een kind jonger dan 12 jaar wordt verzorgd, dan bestaat er wel weer recht op een toeslag.

Als u in de categorie ‘ongehuwden met een kind jonger dan 18 jaar’ (éénoudergezin) valt, heeft recht op een toeslag als:

  • U recht heeft op een uitkering (ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong of Wamil) of als u van uw werkgever tijdens het tweede ziektejaar een deel van uw loon ontvangt, en
  • U een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar, dat tot uw eigen huishouden behoort en waarvoor u kinderbijslag ontvangt, en
  • Uw inkomen lager is dan 90% van het geldende minimumloon

Als u in de categorie ‘ongehuwden’ (alleenstaande) valt, heeft recht op een toeslag als:

  • U recht heeft op een uitkering (ZW, WW, WAO, WIA, WAZ, Wajong of Wamil) of als u van uw werkgever tijdens het tweede ziektejaar een deel van uw loon ontvangt, en
  • Uw inkomen lager is dan 70% van het geldende minimumloon, en
  • U niet een ongehuwde thuiswonende jongere bent van onder de 21 jaar (uw ouders zijn dan verantwoordelijk voor uw onderhoud)

Er zijn echter ook een aantal situaties waarbij u geen aanspraak kunt maken op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in de gevangenis zit of als u illegaal in Nederland verblijft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven