fbpx
Ga naar content

Wet studiefinanciering: Tips & Tricks

Als u met bijverdiensten de kritische grens nadert, is het verstandig om alvast vooruit te kijken en in te schatten welke inkomsten u nog in dit jaar zult hebben. Aan het eind van het jaar worden vaak eindejaarsuitkeringen uitbetaald, waardoor u net over de grens heen kan schieten. Let daarop. Als u over de maximale…

Lees verder

Twijfelt u of u een wijziging al dan niet moet doorgeven? Neem het zekere voor het onzekere en neem contact op met de DUO. Vraag dan altijd de naam van de medewerker met wie u spreekt en schrijf deze op. Blijft u onzeker of een wijziging van invloed is op uw studiefinanciering? Meld de wijziging…

Lees verder

Om voor uw studiefinanciering als uitwonend te worden aangemerkt, moeten uw woonadres en GBA-adres overeenkomen. Soms weigert de gemeente een GBA- inschrijving op een bepaald adres. Maak dan binnen zes weken bezwaar tegen deze beslissing van het GBA en informeer onmiddellijk de DUO door een kopie te sturen van uw bezwaarschrift.

U kunt er uit praktisch oogpunt voor kiezen om alle correspondentie met de DUO digitaal te laten verlopen. Houd er wel rekening mee dat dit dan ook geldt voor belangrijke mededelngen over uw rechten en plichten. Ook kunt u bijna nooit aanvoeren dat u bepaalde informatie niet ontvangen heeft.

Sinds 1 januari 2012 gelden strengere regels ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitwonendenbeurs. Er worden door speciale toezichthouders controles uitgevoerd m.n. bij studenten met een verhoogd risicoprofiel. Als u in het verleden een regel in het kader van de studiefinancieriing heeft overtreden is de kans zeer groot dat u een verhoogd…

Lees verder

In het algemeen wordt er bij de beoordeling van uw recht op een aanvullende beurs gekeken naar het inkomen van uw ouders. Als de verstandhouding met uw ouders verstoord is (er moet sprake zijn van een ‘onverzoenlijk conflict'), dan kan het inkomen van uw ouders buiten beschouwing blijven. U moet dan wel, bijvoorbeeld door een…

Lees verder

Als u studiefinanciering moet terugbetalen en daardoor in grote financiële problemen dreigt terecht te komen, kan het raadzaam zijn om een zogenaamde voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan gevraagd worden om tijdelijk de inning van de teveel ontvangen studiefinanciering stop te zetten.

Als de DUO zich op het standpunt stelt dat u te veel studiefinanciering ontvangen heeft, maak daar dan binnen zes weken bezwaar tegen als u een andere mening bent toegedaan. Let op: het maken van bezwaar schort de terugbetaling niet op.

Als u dertig jaar wordt in het jaar waarin u voor het eerst studiefinanciering aanvraagt, dan moet u de aanvraag indienen voor uw verjaardag. Doet u dit hierna, dan heeft u geen recht meer op studiefinanciering.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven