Ga naar content

AWBZ: Tips & Tricks

Twijfelt u of een brief van het CIZ, Zorgkantoor, Zorgverzekeraar of CAK een beslissing is waartegen u bezwaar wilt maken, informeer dan eerst bij de instelling zelf of dit inderdaad zo is. Blijft u twijfelen neem dan het zekere voor het onzekere en neem contact op met een rechtshulpverlener. Desnoods maakt u zelf al bezwaar.…

Lees verder

Het kan zijn dat u meerdere besluiten tegelijkertijd krijgt waar u het allemaal niet mee eens bent. U moet dan zekerheidshalve tegen elk besluit een bezwaarschrift indienen. Daarmee voorkomt u dat u mogelijk bepaalde rechten verspeeld. Schakel zo snel mogelijk een deskundige in. 

Als u van mening bent dat uw zorg onder de maat blijft, dan is het van belang dat u hierover een klacht indient. Dat leidt niet alleen waarschijnlijk tot verbetering van uw zorg, maar kan als deze verbetering uitblijft ook worden gebruikt in een procedure waarbij u verzoekt om verlaging van de aan u opgelegde eigen bijdrage.

Lees verder

Als u twijfelt of u al dan niet verzekerd bent voor de AWBZ neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en vraag om een schriftelijke bevestiging dat u verzekerd bent voor de AWBZ.

Terug naar boven