Ga naar content

Wet maatschappelijke ondersteuning: Praktijkvoorbeelden

Wmo: Geschiktheid douchestoel en keuze voor voorziening in natura of PGB

Marlies is 4 jaar oud en ernstig meervoudig gehandicapt. Voor haar verzorging is zij volledig afhankelijk van anderen. Zij wordt verzorgd door haar pleegouders en door externe zorgverleners.

Lees verder

Wmo: Hoogte vergoeding kosten driewielscooter

Mevrouw Joosten heeft een aanvraag ingediend voor een driewielscooter. De gemeente wil alleen de meerkosten vergoeden ten opzichte van een gewone scooter omdat een scooter kan worden gezien als een algemeen gebruikelijke voorziening.

Lees verder

Wmo: Verhuizing naar nieuwbouwwoning, moet gemeente financiële tegemoetkoming betalen?

Mevrouw Lutge is bekend met een progressieve vorm van MS. Zij dient bij de gemeente Ede een aanvraag in om een voor rolstoelgebruik geschikte woning.

Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Recht op traplift?

Mevrouw De Vries heeft een traplift aangevraagd omdat zij in haar woning problemen heeft met het traplopen, met name als zij zich met haar kinderen in de woning verplaatst.

Lees verder
Terug naar boven