Ga naar content

AOV ondernemers: Tips & Tricks

Vraag altijd naar de reden van een gezondheidskeuring. Bedenk dat een verzekeringsmaatschappij niet zomaar van u mag verlangen dat u zich laat keuren.

Onderzoek voor de keuring hoe de keuringsarts bekend staat. Rapporteert de keuringsarts vooral ten gunste van verzekeraars, dan kunt u beter om een andere keuringsarts vragen.

Lees de polisvoorwaarden goed en controleer of de dekking conform uw wensen is. Check of er geen clausules of andere beperkingen in de dekking op het polisblad staan waarmee u niet heeft ingestemd. Neem anders direct contact op met uw verzekeraar of uw assurantietussenpersoon om dit recht te zetten.

Als u met uw verzekeraar in discussie dreigt te raken over de vraag of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een sommenverzekering of een schadeverzekering is, laat u dan adviseren door een advocaat.Hij of zij kan op basis van uw specifieke omstandigheden en uw polisvoorwaarden uitzoeken of uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een sommenverzekering is of een schadeverzekering.

Lees verder

Vul op de medische machtiging in dat deze slechts voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een half jaar, wordt verleend. U houdt dan (beter) grip op het opvragen van informatie door de medisch adviseur bij uw behandelend artsen.

Vraag altijd een kopie op van de adviezen die de medisch adviseur over u uitbrengt aan de verzekeraar. Dat advies gaat over u en u hebt er recht op om te weten wat de medisch adviseur over u rapporteert aan de verzekeraar.

Vraag altijd een kopie op van de keuringsrapporten. U hebt er recht op om te weten wat de keuringsarts over u rapporteert aan de medisch adviseur.

Vraag het rapport op van de arbeidsdeskundige. Lees het arbeidsdeskundig rapport kritisch. Als er fouten in het rapport staan, meldt dit dan direct schriftelijk. Schrijf het aan de verzekeraar als u het met (onderdelen van het) arbeidsdeskundig rapport niet eens bent en motiveer uw standpunt.

Pas op dat u niet wordt gekeurd door een arts die het ziektebeeld waaraan u lijdt, niet erkent.

Als uw claim wordt afgewezen, protesteer dan direct schriftelijk en bewaar een kopie van uw protestbrief. Schakel een advocaat in om u bij te staan.

Terug naar boven