Ga naar content

Vul gezondheidsverklaring zorgvuldig in

Vul altijd zelf de gezondheidsverklaring in. Laat dit niet over aan een ander, ook niet aan uw assurantietussenpersoon. Alleen u kent uw medisch verleden en wat u wel en niet mankeert.

Neem de tijd voor het beantwoorden van de gezondheidsvragen. Lees alle vragen rustig door. Denk goed na voordat u antwoord geeft en meldt alles dat relevant kan zijn.

Als u een vraag niet goed beantwoordt, dan kan de verzekeraar een beroep doen op verzwijging. Dit kan grote consequenties hebben. De verzekeraar kan de verzekering opzeggen. Ook kan de verzekeraar uitkering weigeren.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven