fbpx
Ga naar content

Algemene Ouderdomswet: Tips & Tricks

Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB moet u tijdig (binnen zes weken) bezwaar maken. Wacht niet tot het laatste moment. Weet u niet goed wat u moet aanvoeren en is de bezwaartermijn bijna verstreken, maak dan voorlopig bezwaar. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat of…

Lees verder

Als u in Nederland staat ingeschreven bij een gemeente en u heeft zes maanden voordat u 65 jaar wordt nog geen AOW-formulier ontvangen, neemt u dan contact op met de SVB.

Als u met drie meerderjarigen uw hoofdverblijf in een woning hebt en een van de drie vertrekt of overlijdt, dan hebt u een grote kans dat u door de SVB wordt gezien als samenwonend. Uw AOW-pensioen wordt dan verlaagd. Neem dan zo snel mogelijk contact op met een advocaat of jurist.

Als u als AOW-gerechtigde een kamer gaat verhuren of een kostganger in huis neemt, dan is het van belang dat u dat schriftelijk vastlegt. Maak dan gebruik van de modelovereenkomst huur of de modelovereenkomst kostganger. Om problemen met de SVB te voorkomen moet de betaling van de huur of het kostgeld per bank of giro…

Lees verder

Als u een LAT-relatie hebt, kan het zijn dat u op enig moment toch een gezamenlijke huishouding voert met alle gevolgen van dien.Als u meer dan de helft van de tijd gezamenlijk de tijd doorbrengt en dat kan dus op twee adressen zijn, voert u een gezamenlijke huishouding. Twijfelt u of uw situatie als een…

Lees verder

Als u in het buitenland hebt gewoond is het van groot belang dat u bij uw AOW-aanvraag precies aangeeft over welke tijdvakken u in het buitenland verbleef. Zoek dit goed uit en kijk welke bewijsstukken u heeft, voordat u deze informatie aan het SVB verstrekt. De SVB en eventueel de rechter houden u aan uw…

Lees verder

Als u 65 wordt en u twijfelt of uw leefsituatie door de SVB zal worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding, neem dat vóór uw AOW-aanvraag contact op met een advocaat of jurist.

Informeer de SVB tijdig en volledig over wijzigingen in uw woonsituatie of de inkomstensituatie van een eventuele jongere partner. die zich voordoen. Als u twijfelt of u een bepaalde wijziging moet doorgeven, kunt u contact opnemen met de SVB of een advocaat/jurist.

Als u twijfelt aan de juistheid van mondelinge (telefonische) mededelingen van een medewerker van de SVB, vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging. Mocht u in de toekomst een discussie krijgen over bepaalde informatie of toezeggingen, dan heeft u in elk geval een schriftelijk bewijsstuk.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven